ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY zaprasza do udziału w XXIX Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych

PLANOWANY TERMIN:  17-20.01.2022 (część konkursowa), 24.01.2022 (zakończenie)
/realizacja Przeglądu jest uzależniona od wytycznych sanitarnych/

 

Zasady uczestnictwa :

  1. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno zespoły, jak i indywidualni uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) prezentując różne formy obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, jednakże jedną instytucję (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.) reprezentuje jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób.
  2. Przegląd ma charakter konkursu, montaż scenografii do 10 min., czas trwania prezentacji do 20 min.
  3. Przewidywany termin: 17-20.01.2022 (część konkursowa). Prezentacje w dwóch blokach: 9.30-13.00, 16.00-18.30 (istnieje możliwość przeprowadzenia próby sytuacyjnej 12 i 13 stycznia w godz. 9.00-13.30 po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorką przeglądu Haliną Szymańską).
  4. Planowany Finał XXIX Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych: 24.01.2022
  5. Prezentacje odbywać się będą w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43.
  6. Zgłoszenia na załączonej karcie uczestnictwa przyjmowane będą elektronicznie do dnia 10.01.2022 na adres: h.szymanska@sok.com.pl

Wszelkich informacji na temat Przeglądu udziela Pani Halina Szymańska, tel. 748515653.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!

 

KARTA UCZESTNICTWA W SPZK