28.11.2018 r. 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Giełdy Staroci

zapytanie 

______________________________________________________________________

21.11.2018 r. 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego

zapytanie ofertowe 

______________________________________________________________________

4.06.2018 r. 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na serwis urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie teatru Rynek 43. 

Serwis (odgrzybianie, dezynfekcja klimatyzacji) dot. klimatyzacji przemysłowej (1 duża i 4 mniejsze) oraz 3 urządzeń biurowych. 

Szczegółowe informacje p. Andrzej Wollenberg 788 629 391

——————————————————————————————————————

19.03.2018 r. 

Świdnicki Ośrodek Kultury w związku z organizacją DNI ŚWIDNICY 2018 zaprasza do składania ofert dot. 

1/ ochrony imprezy masowej Dni Świdnicy  9 – 10 czerwca 2018 r  na terenie OSiR ul. Śląska 35 oraz festynu rodzinnego 7 – 9 czerwca 2018 r.  w Rynku.

11.04.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

2/ udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Dni Świdnicy 2018 w dniach 9 – 10 czerwca 2018 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

11.04.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

——————————————————————————————————————

5.02.2018 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na usługę kompleksowego zapewnienia techniki estradowej na imprezę DNI ŚWIDNICY 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

==================================================================

29.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

informacja 

______________________________________________________________________

22.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty na zakup i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów na w Świdnickim Ośrodku Kultury wraz z dostawą i montażem wymaganego sprzętu

informacja

______________________________________________________________________

11.12.2017 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

zapytanie 

______________________________________________________________________
5.12.2017 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania  ofert na zakup i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów na w Świdnickim Ośrodku Kultury wraz z dostawą i montażem wymaganego sprzętu

 1. zapytanie
 2. załącznik nr 1 – opis zamówienia
 3. załącznik nr 2 – formularz oferty
 4. załącznik nr 3 – oświadczenia

______________________________________________________________________

29.11.2017 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert

 1. Jarmark Bożonarodzeniowy – informacja (plik pdf)
 2. Giełda Staroci w roku 2018 – informacja (plik pdf)

______________________________________________________________________

13.11.2017

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Giełdy Staroci

zapytanie 

______________________________________________________________________

13.11.2017

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego

zapytanie ofertowe 
______________________________________________________________________

26.10.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ogłoszenie – wykonanie oratorium Jerzego Fryderyka Haendla pt. „Judas Maccabaeus”

______________________________________________________________________

16.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ogłoszenie – Festiwal Spektrum 16.10.2017 r. 

______________________________________________________________________

11.07.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o udzielnym zamówieniu – Festiwal Bachowski – 11.07.17

______________________________________________________________________

8.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa i adres zamawiającego:  Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: produkcji wraz z wykonaniem projekcji:
 1. Filmów dokumentalnych
 2. Przeprowadzenie konkursów głównego i młodzieżowego
 3. Organizację prelekcji i spotkań autorskich
  w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych w dniach 7-11.06.2017 r.
 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:  Wrocławska Fundacja Filmowa, ul. Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław
 1. Data wszczęcia postępowania: 08.05.2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

_____________________________________________________________________

4.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłączność obsługi cateringowej i rozrywkowej Dni Świdnicy 2017
informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony DNI ŚWIDNICY 2017
informacja.pdf
______________________________________________________________________

15.03.2017 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dot. ochrony impresy masowej Dni Świdnicy 2017. Przewidywana ilość uczestników do 3000 osób.

zapytanie
_________________________________________________________________________

15.03.2017 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Dni Świdnicy 2017 w dniach 2 – 4.06.2017 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zapytanie
_______________________________________________________________________

24.11.2016 r.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury

zapytanie
_________________________________________________________________________

24.11.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Giełdy Staroci

zapytanie 
_________________________________________________________________________

14.10.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprez

zapytanie
_________________________________________________________________________

12.07.2016 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

ogłoszenie 
_________________________________________________________________________

15.06.2016 r.
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż paneli podłogowych

zapytanie
_________________________________________________________________________

14.06.2016 r.
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert w zapytaniu o cenę na „Wykonanie usługi – postawienie ścianek działowych regipsowych z przeszkleniami wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu biurowym na II piętrze teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury”

zapytanie o cenę 

_________________________________________________________________________

13.05.2016 r.
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert w zapytaniu o cenę na „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek w powierzchni 107 m2 w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w obiekcie Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43”

zapytanie o cenę 

_________________________________________________________________________

12.04.2016 r.
Informacja o wyborze oferty dot. usługi zabezpieczenia medycznego Dni Świdnicy
_________________________________________________________________________

8.04.2016 r.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dot. sprzętu nagłośnieniowego
_________________________________________________________________________

21.03.2016 r.
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert w zapytaniu o cenę na dostawę sprzętu nagłośnieniowego.

Do pobrania:
1. zapytanie o cenę 
2. wykaz sprzętu
3. formularz oferty
4. załączniki – oświadczenia
5. wzór umowy
_________________________________________________________________________

21.03.2016 r.

Informacja o wyborze oferty dot. udzielenia wyłączności na obsługę cateringową
_________________________________________________________________________

15.03.2016 r.

Informacja o wyborze oferty dot. ochrony imprezy masowej Dni Świdnicy 2016
_________________________________________________________________________

26.02.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Letnia Scena Eski – Dni Świdnicy 2016 w dniach 3 – 5.06.2016 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zapytanie

mapka terenu
_________________________________________________________________________

23.02.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dot. ochrony impresy masowej Dni Świdnicy 2016.
Przewidywana ilość uczestników do 3000 osób.

zapytanie
_________________________________________________________________________

23.02.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania dot. zabezpieczenia medycznego imprezy masowej Dni Świdnicy 2016

zapytanie
________________________________________________________________________

12.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
usługa z zakresu działalności kulturalnej

Rozstrzygniecie 12.02.16

________________________________________________________________________

8.02.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert

Organizacja i realizacja Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Świdnicy 2016 w dniach 3-5 czerwca 2016 r. – teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Śląska.

ogłoszenie

_________________________________________________________________________

8.02.2016 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dot. przeglądu sztankietów na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury

zapytanie
_________________________________________________________________________

16.12.2015

Zapraszam do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.

zapytanie – obsługa prawna

zakończenie postępowania – obsługa prawna na 2016

_________________________________________________________________________

15.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – przedmiotem zamówienia jest „Malowanie sufitów w holu głównym oraz ścian i sufitów w salach w obiekcie teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

zapytanie – malowanie

_________________________________________________________________________

15.12.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Giełdy Staroci w pierwsze niedziele miesiąca w 2016 r. –  na świdnickim Rynku – 3 umundurowanych ochroniarzy w kamizelkach z dużym napisem „ochrona” w godzinach 6.00 – 14.00.

zapytanie – ochrona

_________________________________________________________________________

20.10.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 11 – 22.12.2015 r. oraz imprezy sylwestrowej na Rynku 31.12/1.01. w godz. 21.00 – 1.30.

zapytanie – ochrona 
_________________________________________________________________________

8.09.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na „Dostawa wykładziny podłogowej PCV modułowej (panelowej) wielowarstwowej o grubości całkowitej większej lub równej 2,5 mm i klasie ścieralności T oraz jej ułożenie na istniejącym podłożu na korytarzu i w trzech pomieszczeniach biurowych Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43”

zapytanie – wykładzina 
_________________________________________________________________________

27.05.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na „Wykonanie usługi – dostawa i montaż okotarowania scenicznego –  kulis i horyzontów  na scenie sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury”

zapytanie – okotarowanie
_________________________________________________________________________

20.05.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na zajęcie powierzchni pod obsługę gastronomiczną finału przeglądu muzycznego Truskawka w dniu 11 lipca 2015 r na terenie rekreacyjnym przy Zalewie Witoszówka (ul. Polna Droga, Świdnica).

zapytanie – gastronomia Truskawka
zapytanie – formularz oferty (załącznik 1) (pliki otwarte: doc | odt)

_________________________________________________________________________

18.05.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na  wykonanie usługi „Malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynkowania tynkiem mozaikowym na części korytarzy oraz malowanie sufitów w holu głównym w  obiekcie teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury ”.

zapytanie – malowanie 
_________________________________________________________________________

18.05.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek o wymiarach  15 x 12 m na scenie  w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury

zapytanie – cyklinowanie
_________________________________________________________________________

9.04.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprezy Dni Świdnicy 2015

zapytanie – ochrona
_________________________________________________________________________

9.04.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę transportu, montażu, demontażu profesjonalnej sceny oraz usługi wynajęcia i obsługi nagłośnienia i oświetlenia sceny w ramach imprezy Dni Świdnicy 2015.

zapytanie

załącznik1/ załącznik2/ załącznik3/ załącznik4/ załącznik5/
________________________________________________________________________

9.04.2015 r.

Informacja z otwarcia ofert dot. udzielenia wyłączności na obsługę cateringową i rozrywkową Dni Świdnicy 2015

informacja – catering
_________________________________________________________________________

16.03.2015. r

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Dni Świdnicy 2015 w dniach 19 – 21.06.2015 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zapytanie.pdf

plan terenu imprezy

_________________________________________________________________________

26.01.2015 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi badania, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych DN 52 w obiekcie Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43

zapytanie – hydranty.pdf

________________________________________________________________________

21.11.2014 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 11 – 21 grudnia 2014 r. na świdnickim Rynku – 4 umundurowanych ochroniarzy w kamizelkach z dużym napisem „ochrona” w godzinach 8.00 – 18.00  oraz 2 ochroniarzy w godz. 18.00 – 8.00.

szczegółowe informacje – zapytanie-ochrona.pdf

_________________________________________________________________________

21.11.2014 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie badań technicznych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia i czasy zadziałania w wymiarze opisanym poniżej w Teatrze Miejskim w Świdnicy, pod adresem Rynek 43 oraz Klubie Bolko w Świdnicy, pod adresem Pl. Grunwaldzki 11. 

Szczegóły: Zapytanie ofertowe badania oświetlenia 2014 [PDF]

——————————————————————————————————————-

23.05.2014 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie wymiany rozdzielni okapturzonej na rozdzielnię z aparaturą modułową (szczegóły poniżej) w Klubie Bolko w Świdnicy, pod adresem Plac Grunwaldzki 11.

1. Okres realizacji zamówienia: do 09.06.2014 r.

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila z ofertą na adres a.baranowska@sok.com.pl) lub osobiście w siedzibie Ośrodka, w terminie do dnia 02.06.2014 r. do godziny 15.00

3. Ocena ofert nastąpi do 03.06.2014 r.

4. Forma świadczenia usługi – umowa zlecenie lub o dzieło z wykonawcą.

5. Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania zlecenia.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania zlecenia.

6. Zakres zlecenia:

 1. Wymiana rozdzielni okapturzonej na rozdzielnię z aparaturą modułową,
 2. Montaż przy nowej rozdzielni gniazd 2x63A/56, 2x32A/5, 2x1fz/u/2,
 3. Przedłużanie przewodów, jeśli będzie możliwość wymiana od punktu zasilania do punktu odbioru,
 4. Pomiary powykonawcze przełączanych obwodów.

Szczegóły: Zapytanie ofertowe wymiana rozdzielni Klub Bolko 2014

———————————————————————————————————

07.05.2014 r.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Organizacja 15. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 25.07.2014 r. – 3.08.2014 r.”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759 ze zm.), Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy (Zamawiający) informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 7.05.2014 r. zawarto umowę z:

Konsorcjum:

Capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

Fundacja im. Jana Sebastiana Bacha, Pl. Pokoju 2, 58-100 Świdnica

Wartość umowy brutto 170 000,00 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z portalu UZP

——————————————————————————————————————

30.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Organizacja 15. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 25.07.2014 r. – 3.08.2014 r.”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759 ze zm.), Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy (Zamawiający) informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrał ofertę nr 1:

Konsorcjum:

Capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

Fundacja im. Jana Sebastiana Bacha, Pl. Pokoju 2, 58-100 Świdnica

Cena brutto 170 000,00 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Festiwal Bachowski 2014

 ————————————————————————————————–

23.04.2014 r.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Organizacja 15 Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 25.07.2014 – 3.08.2014 roku.

informacja

_________________________________________________________________________
22.04.2014 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę następujących imprez:
1. koncerty na obiektach OSiR ul. Śląska 35 (1 koncert każdego dnia) w godzinach wieczornych w dniach 10 – 12.06.2014 r.
2. Dni Świdnicy – impreza masowa na terenach OSiR ul. Śląska 35 w dniach 21.06.2014 r. (sobota): godz. 12.00 – 01.00 22.06.2014 r. (niedziela): godz. 12.00 – 23.00

zapytanie cenowe – ochrona

_________________________________________________________________________

04.04.2014 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pod nazwą „Organizacja 15. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach  25 lipca – 3 sierpnia 2014 roku.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ ORGANIZACJA FESTIWALU BACHOWSKIEGO 2014 [pdf]

Załaczniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ Festiwal Bachowski 2014 [doc]

Umowa Załącznik Nr 8 do SIWZ 2014 [doc]

Ogłoszenie w portalu UZP.

——————————————————————————————————————–

Informacja z otwarcia ofert dot. udzielenia wyłączności na obsługę cateringową i rozrywkową Dni Świdnicy 2014

informacja – catering

_________________________________________________________________________

12.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Festiwal Bachowski 2014 

Świdnicki Ośrodek Kultury na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Świdnicy Ośrodek Kultury,informuje wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Organizację 15. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 2014 roku.”

Przyczyną unieważnienia prowadzonego przez Zamawiającego postępowania jest treść art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Festiwal Bachowski 2014 [PDF].

———————————————————————————————————————

07.03.2014 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pod nazwą „Organizacja 15. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach  25 lipca – 3 sierpnia 2014 roku.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ORGANIZACJA 15. FESTIWALU BACHOWSKIEGO 2014

Załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ 15. Festiwal Bachowski 2014

Umowa Załącznik Nr 8 do SIWZ 15. Festiwal Bachowski 2014

Potwierdzenie ogłoszenia na portalu UZP.

——————————————————————————————————————-

28.02.2014 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Dni Świdnicy, które odbędą się na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach 21-22.06.2014 r.

Zapytanie ofertowe obsługa Dni Świdnicy 2014 [pdf].

——————————————————————————————————————–

25.11.2013 r.

Zapytanie cenowe dot. dostawy wykładziny scenicznej do Świdnickiego Ośrodka Kultury

ZAMAWIAJĄCY:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica

zaprasza do złożenia ofert na:
zakup wraz z dostarczeniem wykładziny scenicznej do Świdnickiego Ośrodka Kultury

Opis przedmiotu zamówienia: Dwustronna wykładzina PVC w kolorach czarny/szary zapewniające kontrolowaną antypoślizgowość zalecana do użytku w teatrach

Szczegóły:  Zapytanie cenowe wykładzina

######################################################################

15.11.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wyposażenia sali nr 5 Klubu Bolko w Świdnickim Ośrodku Kultury w Świdnicy”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759 ze zm.), Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy (Zamawiający) informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrał ofertę nr 1:

Ragtime sp.j.

ul. Zwycięstwa 51a, 44-100 Gliwice

Cenna brutto 87.978,21 zł

Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w przewidzianym przez Zamawiającego kryterium cena – 100%.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Pobierz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ragtime s.j.

 

#########################################################################

14.11.2013

ZAPYTANIE CENOWE

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę następujących imprez:

1. Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 12 – 22 grudnia 2013 r. świdnicki Rynek – 4 umundurowanych ochroniarzy w kamizelkach zielonych z dużym napisem ochrona w
godzinach 8.00 – 18.00 oraz w godz. 18.00 – 8.00 – 2 ochroniarzy.
2. Otwarcie dworca kolejowego w dniu 15 grudnia 2013 r. – 2 ochroniarzy w godzinach 13.00-19.00,
3. Sylwester – plenerowa impreza masowa w świdnickim Rynku – ochrona na 3000 osób w godzinach 21:00 – 1:30.

SZCZEGÓŁY TUTAJ

#########################################################################

12.11.2013

Pobierz Informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wyposażenia sali nr 5 Klubu Bolko w Świdnickim Ośrodku Kultury w Świdnicy”.

O wartości powyżej kwoty 14 000,00 EURO

Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wyposażenia sali nr 5 Klubu Bolko w Świdnickim Ośrodku Kultury w Świdnicy” w terminie wymaganym przez Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena przedstawionej oferty brutto

 

Ragtime Sp. j. ul. Zwycięstwa 51a, 44-100 Gliwice

87.978,21 zł brutto

#########################################################################

31.10.2013

Świdnicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SALI NR 5 KLUBU BOLKO W ŚWIDNICKIM OŚRODKU KULTURY W ŚWIDNICY. Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_DOSTAWA_KLUB_BOLKO_SOK

2. zalacznik_nr_7_do_SIWZ_SOK_Bolko

 

Potwierdzenie ogłoszenia w portalu UZP 

######################################################################### 5.09.2013

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o szacowanie ceny na dostawę platformy windowej dla osób niepełnosprawnych. Zapytanie cenowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na szacowanie ceny dostawy platformy windowej dla osób niepełnosprawnych dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy Rynek 43, 58-100 Świdnica o specyfikacji podanej w załączniku.

Pobierz: zapytanie ofertowe platforma windowa.

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania ceny: platforma windowa mocowana do ściany; najazd na platformę od przodu; platforma składana ręcznie.

#########################################################################

31.05.2013

Działając na mocy przepisu art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), zwanej dalej ustawą, Zamawiający Świdnicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Świdnicy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację 14 Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 19.07.2013 – 4.08.2013 roku”, wpłynęła jedna oferta, którą uznano za najkorzystniejszą. Ofertę złożył Wykonawca: Fundacja im. Jana Sebastiana Bacha, pl. Pokoju 2, 58 – 100 Świdnica.

Cena najkorzystniejszej oferty: 170.000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Festiwal Bachowski 2013.

27.05.2013

Przedstawiamy informację z otwarcia ofert na  realizację PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pod nazwą „Organizacja 14 Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 19.07.2013 – 4.08.2013 r.” – załącznik: informacja z otwarcia ofert Festiwal Bachowski 2013.

17.05.2013

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pod nazwą „Organizacja 14 Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w dniach 19.07.2013 – 4.08.2013 r.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania w formacie doc. oraz pdf w pliku rar – Festiwal Bachowski 2013 – SIWZ.

Pojedyncze załączniki: SIWZ ORGANIZACJA FESTIWALU BACHOWSKIEGO.pdf,

SIWZ ORGANIZACJA FESTIWALU BACHOWSKIEGO.doc,

Załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ Festiwal Bachowski.pdf,

Załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ Festiwal Bachowski.doc,

Umowa Załącznik Nr 8.pdf

Umowa Załącznik Nr 8.doc

Ogłoszenie w portalu UZP http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=80781&rok=2013-05-17

#########################################################################

18.04.2013

1. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową festynu otwierającego Dni Świdnicy w dniach 24-25.05.2013 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Szczegóły zapytania ofertowego pod linkiem: obsługa DŚ13. Program imprezy: załącznik nr 1.

Protokół wyboru oferty  a udzielenie wyłączności na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową festynu otwierającego Dni Świdnicy w dniach 24-25.05.2013 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Protokół – obsługa 2013.

 #########################################################################

18.04.2013

2. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert montażu, demontażu profesjonalnej sceny oraz usługi  wynajęcia  i obsługi nagłośnienia i oświetlenia sceny w ramach festynu otwierającego Dni Świdnicy w dniach 24-25.05.2013 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

szczegóły zapytania ofertowego pod linkiem: technika DŚ13 (załącznik 1załącznik 2 / załącznik 3)

W związku ze zmianą zapotrzebowania zapytanie zostało zmienione. Nowe zapytanie ogłoszone jest z datą 30.04.2013.

#########################################################################

18.04.2013

3. Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w wymiarze opisanym poniżej w Teatrze Miejskim w Świdnicy, pod adresem Rynek 43 oraz Klubie Bolko w Świdnicy, pod adresem Pl. Grunwaldzki 11. 

Szczegóły zlecenia dostępne w Specyfikacja zaptania ofertowego.

#########################################################################

30.04.2013

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert montażu, demontażu profesjonalnej sceny oraz usługi  wynajęcia  i obsługi nagłośnienia i oświetlenia scenyw ramach festynu otwierającego Dni Świdnicy w dniach 24-25.05.2013 r. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

szczegóły zapytania ofertowego pod linkiem: technika DŚ13 (załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6)

W związku ze zmianą zapotrzebowania technicznego zapytanie zostało unieważnione – Unieważnienie zapytania