Bezpieczeństwo naszych widzów jest dla nas priorytetem, dlatego wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa zgodną z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

  • Połowa miejsc na widowni
  • Obowiązek zakrywania ust i nosa
  • Dezynfekcja rąk
  • Przestrzeganie bezpiecznego odstępu
  • Oświadczenie uczestnika wydarzenia

Prosimy o zapoznanie się z przyjętą przez nas procedurą bezpieczeństwa (pełen tekst w załączniku poniżej)

Ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania oraz konieczność wypełnienia oświadczenia, prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie. Wejście do budynku możliwe będzie na 30 min. przez planowanym wydarzeniem.

Podstawowym naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w  Świdnickim Ośrodku Kultury.

Przedmiotem poniższych procedur jest określenie zasad pracy, organizacji widowni, bezpieczeństwa na terenie wydarzenia a także procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. Dotyczą one uczestników wydarzeń, pracowników, artystów, organizatorów, widzów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprez prosimy Państwa o złożenie – przed wejściem na wydarzenie – oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej podczas zakupów online, w punktach sprzedaży stacjonarnej oraz przy wejściu na imprezy. Oświadczenie należy wypełnić w dniu wydarzenia dla każdego uczestnika osobno.

Administratorem Państwa danych jest Świdnicki Ośrodek Kultury. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.