ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS

„SZTUKA TEATRALNA” w ramach projektu Alchemia teatralna

 

1. Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury, zaś przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).

3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.

4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.

5. Utwór w wersji elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres h.szymanska@sok.com.pl do 20 czerwca 2022.

6. Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceny dokonywanej przez jury prosimy o niepodawanie imienia i nazwiska w tekście sztuki. Na pierwszej stronie należy zamieścić jedynie tytuł utworu.

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

8. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi jurorom identyfikację autorów.

9. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 lipca 2022.

11. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych. Łączna pula nagród wynosi 2000 zł.

12. Każdy uczestnik razem z pracą nadsyła wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl).

13. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

Formularz-zgłoszeniowy-1

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury