W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie prosimy o przesłanie na adres sok@sok.com.pl maila podpisanego pełnym imieniem i nazwiskiem o treści

„W związku z odwołaniem wydarzenia artystycznego …………………………….. proszę o zwrot należności za zakupione bilety”

Do maila należy dołączyć:

  • bilet (w przypadku zakupionych online)
  • zdjęcie/skan biletu i paragonu (w przypadku zakupionych w kasie)
  • numer rachunku bankowego

 

Z uwagi na ogromną ilość zakupionych biletów prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zwroty za bilety odbywają się w formie bezgotówkowej.

Jeśli nie mogą Państwo dokonać zwrotu droga elektroniczną, zwroty przyjmowane są w biurach ŚOK w godzinach 8.00—15.00.