Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej!

Tegoroczny terminarz:

24 i 25 maja 2022 — przesłuchania konkursowe — godz. 10.00,

30 maja 2022 — Finał — godz. 10.00,

Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.

 

XXX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ — REGULAMIN

I Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

II Cele Festiwalu:
— prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ze świdnickich placówek przedszkolnych,
— umożliwienie dzieciom twórczej konfrontacji.

III Uczestnicy:
Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 – 6 lat.

IV Termin Festiwalu:
24 i 25 maja 2022 – przesłuchania konkursowe – godz. 10.00,
30 maja 2022 — Finał – godz. 10.00,
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.

V Zasady Uczestnictwa:
1.  Uczestników zgłaszać mogą przedszkola, szkoły z miasta Świdnica (każda z w/w instytucji przygotowuje maksymalnie 3 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby).
2.  Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.
3.  Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia do dnia 16 maja 2022 r. na adres h.szymanska@sok.com.pl.
4.  Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem (bardzo prosimy o wcześniejsze dostarczenie podkładu drogą elektroniczną).
5.  Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach, które odbędą się 24 i 25maja w sali teatralnej ŚOK.
6.  Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie.

VI Zasady organizacyjne:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
3. Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska, tel.: +748515653, +748521334, h.szymanska@sok.com.pl.

Do pobrania: Karta zgłoszenia do uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!