XXVIII Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych

 

PLANOWANY TERMIN: 8-10 13-14.01.2020 (część konkursowa), 17.01.2020 (zakończenie)

Zasady uczestnictwa :

1. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno zespoły, jak i indywidualni uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) prezentując różne formy obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, jednakże jedną Instytucję (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.) reprezentuje jedna grupa.

2. Przegląd ma charakter konkursu, montaż scenografii do 10 min., czas trwania prezentacji do 20 min.

3. Przewidywany termin: 8-10 13-14.01.2020 (część konkursowa). Prezentacje w dwóch blokach: 9.30-13.00, 16.00-18.30 (istnieje możliwość przeprowadzenia próby sytuacyjnej 2 lub 7 stycznia w godz. 9.00-13.30, po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorką przeglądu Haliną Szymańską).

4. PLANOWANY FINAŁ XXVIII Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych: 17.01.2019 (termin uzależniony jest od ilości występujących zespołów i może ulec zmianie).

5. Prezentacje odbywać się będą w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43.

6. Zgłoszenia na załączonej karcie uczestnictwa przyjmowane będą do 20.12.2019: KARTA UCZESTNICTWA W SPZK

7.  Biorąc udział w konkursie zezwala się na fotografowanie uczestników w trakcie występu.

e-mail: h.szymanska@sok.com.pl

Wszelkich informacji na temat Przeglądu udziela Pani Halina Szymańska, tel. 748515653.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!