PROTOKÓŁ

JURY XXVIII ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU

ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

 

9.01. 10.01 2020 — 13.01.14.01 2020

 

 W tegorocznym Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych jury oceniło 27 prezentacji. Liczba uczestników biorących udział w kolędniczym konkursie niebagatelna, jak co roku, bo wyniosła  1050 osób.

Oto nazwiska jurorów XXVIII. edycji Przeglądu:

 1. Kazimiera Marcińczak-Momot — przewodnicząca jury,
 2. Teresa Wagilewicz — świdnicka poetka, filolog, aktorka amatorskiego teatru „Alchemia teatralna”,
 3. Tadeusz Szarwaryn — muzyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów piosenek, aktor amatorskiego teatru „Alchemia teatralna”,
 4. ks. Przemysław Pojasek — redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Przy ocenie zespołów jury zastosowało następujące kryteria:

 • dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
 • bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
 • śpiew i aranżację muzyczną,
 • wprowadzanie do występów kolędniczych nowych, własnych tekstów, pastorałek i piosenek świątecznych, zwłaszcza o zabarwienie regionalnym, świdnickim,
 • grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

Oceniając tak liczną grupę występujących zespołów i różnorodność form przekazu bożonarodzeniowych treści, jury przyjęło następującą zasadę oceny: nagroda lub wyróżnienie dla zespołu, nagroda indywidualna za ciekawą kreację aktorskiej postaci, lub wokal. Kierowano się także kryterium wiekowym uczestników, stąd też oceną jury objęto grupę uczestników przedszkolnych, szkolnych, instytucji i fundacji oraz grupę dorosłych.

 

I. W grupie przedszkolnej

A/ nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla  każdej z grup

 1. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy, /montaż słowno-muzyczny „Anielskie Boże Narodzenie”/ — za bogatą scenografię, urozmaicony układ choreograficzny i „anielską” biel przedstawienia.
 2. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy, /jasełka „Wyszykujmy piękny dom”/ — za przesłanie, aby oczekując na Nowonarodzone Dziecię uprzątnąć nie tylko nasze domy, ale i nasze serca.
 3. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy, /jasełka pantomimiczne „Dolnośląskie pielgrzymowanie — jasełkowe granie”/ — za walory edukacyjne przekazane w formie pantomimy
 4. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy, /przedstawienie jasełkowe „Dzieciątko maleńkie”/ — za radosne i barwne widowisko przy szopce Bożej Dzieciny.
 5. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w Świdnicy, /jasełka „Nasza szopka”/ za pełne wdzięku widowisko, radośnie przedstawiające prawdę o Narodzeniu Jezusa.
 6. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy, /jasełka „Uwierz w święta”/ — za aktorsko wypracowane role oraz barwną choreografię.

 B/ wyróżniono nagrodą finansową w wys. 300 zł i kartą podarunkową  wys. 100 zł 

 1. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, /jasełka „Broda Heroda”/ — za grę aktorską i dopasowanie scenariusza do możliwości prezentowania go przez dzieci.

 

II. W kategorii szkół

   A/ nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla każdej z grup

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, /jasełka „Tajemnice lasu”/ — za radosne leśne kolędowanie.

B/ wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł i kartami podarunkowymi  wys. 100 zł  dla każdej z  grup:  

 1. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym, /świąteczna baśń „Dziewczynka z zapałkami”/ — za połączenie treści teologicznych z fabułą baśni Andersena.
 2. Szkoła Podstawowa w Pszennie, /jasełka „Przemienienie”/ — za włączenie formy teatru kukiełkowego do żywego planu aktorskiego.

III. W kategorii fundacji, instytucji i grup zorganizowanych

A/ wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł i kartami podarunkowymi  wys. 100 zł dla każdej z grup:

 1. Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy, /jasełka „W Betlejem wielka radość się dzieje”/ — za bogactwo kostiumów i pomysłowe wykorzystanie gry światełek w tańcu.
 2. UKS Acro Club Świdnica, /montaż muzyczno-wokalno-akrobatyczny/ — za innowacyjną formę prezentacji z nawiązaniem do przekazu biblijnego.
 3. PSONI Koło w Świdnicy i Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy, /montaż słowno-muzyczny „Europejskie święta”/ — za prezentację obchodów świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich.
 4. Schola Parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy, /jasełka „Narodziny Bohatera”/ — za walory instrumentalno-wokalne prezentacji.
 5. W kategorii dorosłych uczestników Przeglądu

A/ wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł i kartami podarunkowymi  wys. 100 zł dla każdej z grup:

 1. Zespół Ale Babki i kapela GOKSiR Świdnica, /montaż słowno-muzyczny „Kolędowe myśli”/ — za prezentację świdnickiej widowni mniej znanych kolęd i pastorałek.
 2. Dzienny Dom Senior Wigor w Świdnicy, /montaż słowno-muzyczny „Melodia świąt”/ — za poetycki nastrój wieczoru wigilijnego w aspekcie upływającego czasu.
 3. Świetlica Wiejska w Burkatowie GOKSiR Świdnica, /spektakl kolędniczy „W drodze do Jezusa”/ — za kontynuowanie polskiej tradycji kolędniczej chodzenia po domach ze świątecznymi życzeniami i głoszeniem Narodzin Jezusa.
 1. Nagrody indywidualne w postaci kart podarunkowych otrzymują:
 1. Wiktoria Zaorska za rolę Maryi i piękny śpiew w spektaklu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy
 2. Maciej Dzimira za rolę Orła w spektaklu Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy
 3. Martyna Piotrowska za rolę Maryi w spektaklu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczko” nr 16 w Świdnicy
 4. Joanna Chojnowska za reżyserię spektaklu „Awantura w Przechwałkowie”
 5. Maciej Kruk za rolę Ebenezera Scrooge’a w spektaklu Niepublicznego Przedszkola Językowego „Abracadabra” w Świdnicy
 6. Stanisław Bałdo za rolę Chłopca z obozu koncentracyjnego Gross Rossen w spektaklu Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek

 

Na finał XXVIII. ŚPZK w dniu 17.stycznia 2020 roku, jury wybrało prezentację nagrodzoną z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Świdnicy z przedstawieniem jasełkowym „Uwierz w święta”.

Jury XXVIII. Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych z wielką uwagą obejrzało 27 prezentacji kolędniczych, bardzo różnorodnych w formie (jasełka, montaże słowno-muzyczne, grupy kolędnicze, a nawet zespół akrobatyczny). Dowodzi ten fakt tylko jak wdzięcznym tematem do scenicznej realizacji jest Boże Narodzenie. W występach zespołów tegorocznego Przeglądu najczęściej przewijał się temat poszukiwania dobra w ludziach, pragnienie ciepła i miłości od drugiej osoby i od samego Boga oraz nostalgiczne pragnienie dzieci i dorosłych, aby ten wyjątkowy urok Wigilijnej Nocy trwał wiecznie.

Rozpiętość wiekowa uczestników Przeglądu przedstawiała się równie imponująco — swoje uzdolnienia aktorskie i inscenizacyjne zaprezentowali: dorośli (w tym seniorzy), młodzież i dzieci przedszkolne.

Jak co roku świdnicki teatr w dniach Przeglądu Zespołów Kolędniczych rozbrzmiewa przepięknymi polskimi kolędami, pastorałkami, dziecięcą świąteczną piosenką i nowymi ich aranżacjami. Wspaniałe scenografie i barwne, bogate kostiumy cieszą oko widzów. A utrwalony klimat polskiego wieczoru wigilijnego przepełniony jest atmosferą powszechnej życzliwości i poczucia wspólnoty. Przeglądowe prezentacje przenoszą nas do czasów szczęśliwego dzieciństwa, wzruszają i krzepią na duchu. Są także wyznaniem naszej wiary i poszanowania dorobku kolędniczego kultury narodowej. Świdnickie Przeglądy Zespołów Kolędniczych są także naszym regionalnym wkładem w ten ogólnopolski dorobek kulturowy, nad którym kiedyś pochylą się naukowi badacze.

Tymczasem jury XXVIII. ŚPZK składa gratulacje zespołom nagrodzonym i wyróżnionym, dostrzegamy także trud przygotowania prezentacji przez zespoły nienagrodzone, zachęcamy ich jednak do dalszych prób w przygotowaniach świdnickiego kolędowania i pracy z dziećmi, tworzenia nowych, autorskich tekstów. Zachęcamy do przygotowywania prezentacji herodowych, typowo kolędniczych grup, wesołków i żartownisiów, ku uciesze świdnickiej publiczności.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie tegorocznej edycji ŚPZK: organizatorowi — Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury i jego pracownikom, za cały trud przygotowywania Przeglądów, nauczycielom i animatorom kultury, rodzicom za pomoc w przygotowaniach występów i oczekujemy na dalsze zaangażowanie w kontynuowanie świdnickiej tradycji kolędniczej.

Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Firmie SONEL, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury.

A kończąc nasze jurorskie podsumowanie przekazujemy poetyckie myśli autorki wierszy, Alicji Saputy z tomiku „Wiersze wybrane”, 2017:

„Dziś Bóg w swej zbawczej podróży chce zatrzymać się w naszych sercach, aby przywrócić im rytm miłości. Chce uzgodnić nasze życiowe   projekty ze swym odwiecznym planem zbawienia.

Czy przyjmę prawdę, że Bóg stał się człowiekiem, abym ja mógł stać się dzieckiem Boga? Czy otworzę swe serce, by mógł przyjść?”

 

Świdnica, 14.01.2020.