PROTOKÓŁ
JURY XXVII. ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
8.01.2019—11.01.2019

Przedziwna działa moc
W tę wyjątkową noc.
To Bóg się rodzi
Moc truchleje…

Gwiazda prowadzi
Wszystkich do Betlejem…

Serc zatwardziałych
Pękają tysiące…

Wszystko takie łatwe…
A słowa szczere,
Oby takich dni i nocy
Było w życiu wiele.

/Alicja Saputa: „Nocy moc”/

W tegorocznym Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych jury oceniło 29 prezentacji. Liczba uczestników biorących udział w kolędniczym konkursie była niebagatelna, bo wyniosła 1000 osób.

Oto nazwiska jurorów XXVII. edycji Przeglądu:

1. Kazimiera Marcińczak-Momot – przewodnicząca jury,
2. Małgorzata Braniecka – członek jury, była dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury,
3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor, aranżer,
4. ks. Przemysław Pojasek – redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Przy ocenie zespołów jury zastosowało następujące kryteria:
– dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
– bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
– jakość śpiewu i aranżację muzyczną,
– wprowadzanie do występów kolędniczych nowych, własnych tekstów, pastorałek i piosenek świątecznych, zwłaszcza o zabarwienie regionalnym, świdnickim,
– poziom gry aktorskiej oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

Oceniając tak liczną grupę występujących zespołów i różnorodność form przekazu bożonarodzeniowych treści, jury przyjęło następującą zasadę oceny: nagroda lub wyróżnienie dla zespołu, nagroda indywidualna za ciekawą kreację aktorskiej postaci, lub wokal. Kierowano się także kryterium wiekowym uczestników, stąd też oceną jury objęto grupę uczestników przedszkolnych, szkół podstawowych i inne organizacje.

I. W grupie przedszkolnej

A/ nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla grup:

1. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” ze Świdnicy, /prezentacja jasełek „W Betlejem/ – za przedstawienie „starej prawdy o narodzinach Jezusa w nowych słowach”, biblijnych obrazach ilustrowanych ruchem choreograficznym, gestem, narodowym tańcem i bogactwem kostiumów.
2. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Świdnicy/jasełka „Boże Narodzenie w lesie”/ – za umuzykalnienie wykonawców prezentacji, bogactwo strojów i barwną różnorodność postaci.

B/ wyróżniono nagrodami finansowymi po 350 zł dla grup:

1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy, /jasełka pantomimiczne „Jak powstały jasełka”/ – za pantomimiczną prezentację i grę aktorską.
2. Przedszkole nr 14 w Świdnicy, /jasełka „Z maleńką Miłością razem świętujemy”/ – za wokalną stronę przedstawienia i przesłanie o dawaniu uśmiechu wszystkim ludziom.
3. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy, /jasełka „Noc radości”/ – za barwną i radosną opowieść o narodzeniu Jezusa z układem choreograficznym.
4. Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy, /prezentacja „Dary dla Jezuska”/ – za barwny i radosny korowód różnorodnych postaci zmierzających z darami do szopki z Jezusem.
5. Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy, /prezentacja ”Przedszkolne jasełka”/ – za ciekawe, nowe teksty kolędnicze i bogatą scenografię.

II. W grupie szkół podstawowych i innych instytucji

A/ nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla grup:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Ostrobramskiej w Drzonkowie. Teatr Bałałajka /prezentacja „Dobro jest w nas”/ – za aktorski warsztat, który poprzez uwspółcześnienie przekazu nawiązującego do treści bożonarodzeniowych zwraca uwagę widza na to, co jest najważniejsze w życiu człowieka w odniesieniu do betlejemskiej nocy.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, /grupa „Kolędnicy-wędrownicy”, jasełka „Bóg się rodzi”/ – za estetykę sceniczną przedstawienia i stronę wokalną.
3. Świetlica Wiejska w Burkatowie – GOKSiR, / kolędnicy z „Radosną Nowiną” po kolędzie/ – za pełne ludowego humoru widowisko, radosny przekaz bożonarodzeniowej tradycji kolędniczej, zaprezentowany w mniej znanych tekstach.
4. Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy, /jasełka „Dodaj do ulubionych”/ – za zwrócenie uwagi na współczesny problem, jakim jest zatracenie przez ludzi wielu wartości na rzecz bezdusznego wirtualnego świata.

B/ wyróżniono nagrodami finansowymi po 350 zł dla grup:

1. Szkoła Podstawowa w Pszennie, /prezentacja kolędnicza „Przyszliśmy do was po kolędzie”/ – za kultywowanie tradycji ludowego teatru kolędowego i ubogacenie go scenami kukiełkowymi.
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa SSO „Bliżej Dziecka” wraz z grupą teatralną UTW-orki z UTW w Świdnicy, /montaż słowno-muzyczny „A nadzieja znów wstąpi w nas”/ – za nastrojową prezentację, przepełnioną wiarą w człowieka i znaczenie świąt Bożego Narodzenia.
3. Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy, /prezentacja „Czarno-białe jasełka”/ – za przemyślane widowisko przedstawione w nowej niekonwencjonalnej formie scenicznej.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi, /spektakl muzyczno-ruchowy pt. „Noel”/ – za nastrojowość wokalno-muzyczną prezentacji.

III. Nagrody indywidualne w postaci kart podarunkowych do sieci empik otrzymują:

1. Naomi Bekisz za rolę Diabełka i Anna Busz za piękny śpiew z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie,
2. Maciej Piotrowski za rolę Łosia z Przedszkola „Promyk” w Świdnicy,
3. Dominik Synkowski za piękny śpiew z Przedszkola Nr 14 w Świdnicy,
4. Klaudia Pawlik za rolę Złotej Gwiazdeczki z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Świdnicy,
5. Leon Kopeć za rolę Dziadka-lektora z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Świdnicy,
6. Emilia Miszkuro za rolę Gospodyni ze Szkoły Podstawowej w Pszennie,
7. Ania Szczepek za rolę Renifera z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy,
8. Natalia Jakubczak-Kowalonek za wokal z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
9. Helena Zaguba za rolę Żyda ze Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie,
10. Zuzanna Synowska za piękny śpiew z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy.

Na finał XXVII ŚPZK w dniu 16.stycznia 2019 jury wybrało prezentację nagrodzoną z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.

Jury XXVII Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych z wielką uwagą obejrzało 29 prezentacji kolędniczych, bardzo różnorodnych w formie (jasełka, montaże słowno-muzyczne, grupy kolędnicze). Rozpiętość wiekowa uczestników Przeglądu przedstawiała się równie imponująco – swoje uzdolnienia aktorskie i inscenizacyjne zaprezentowali: dorośli ( w tym seniorzy), młodzież i dzieci przedszkolne.
Jak co roku świdnicki teatr w dniach Przeglądu Zespołów Kolędniczych rozbrzmiewa przepięknymi polskimi kolędami, pastorałkami, dziecięcą świąteczną piosenką i nowymi ich aranżacjami. Wspaniałe scenografie i barwne, bogate kostiumy cieszą oko widzów. A utrwalony klimat polskiego wieczoru wigilijnego przepełniony jest atmosferą powszechnej życzliwości i poczucia wspólnoty. Przeglądowe prezentacje przenoszą nas do czasów szczęśliwego dzieciństwa, wzruszają i krzepią na duchu. Są także wyznaniem naszej wiary i poszanowania dorobku kolędniczego kultury narodowej. Świdnickie Przeglądy Zespołów Kolędniczych są także naszym regionalnym wkładem w ten ogólnopolski dorobek kulturowy. Wierzymy mocno, że ktoś w przyszłości pochyli się nad scenariuszami świdnickich animatorów kultury kolędniczej, fachowo je opracuje i przekaże potomnym.
Tymczasem jury XXVII. ŚPZK składa gratulacje zespołom nagrodzonym i wyróżnionym, dostrzegamy także trud przygotowania prezentacji przez zespoły nienagrodzone, zachęcamy je jednak do dalszych prób w przygotowaniach świdnickiego kolędowania i pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jury ŚPZK zachęca instruktorów, nauczycieli i opiekunów grup do poszerzania tradycji kolędniczej poprzez własne opracowania tekstów, czy to na bazie już istniejących, czy tworzenia nowych, autorskich tekstów, lecz ze zwróceniem szczególnej uwagi na merytoryczną kwestię poprawności historycznej i biblijnej.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie tegorocznej edycji ŚPZK: organizatorowi – Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury i jego pracownikom, nauczycielom i animatorom kultury, rodzicom za pomoc w przygotowaniach występów i oczekujemy na dalsze zaangażowanie w kontynuowanie świdnickiej tradycji kolędniczej.
Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Czesławowi Piekielnikowi, Firmie SONEL, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!