Protokół Jury XVI Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych Wyobraźnia bez granic” 09-12 maja 2022 r.

W tegorocznej edycji Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w dniach 09-12 maja 2022 r. wzięło udział 11 zespołów o łącznej liczbie 290 uczestników (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Przedstawienia teatralne przygotowane zostały przez nauczycieli przedszkoli miasta Świdnicy przy wydatnej pomocy rodziców.

Jury obradowało w składzie:

PrzewodniczącaCzesława Greśemerytowana nauczycielka, aktorka –amatorka Grupy Dorosłych Alchemii Teatralnej

oraz członkowie:

Ewa Sobolewska – aktorka amatorka grupy teatralnej Utworki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Halina Szymańska – gł. instruktor ds. upowszechniania sztuki z zakresu teatru w Świdnickim Ośrodku Kultury

 

Przy ocenie spektakli jury wzięło pod uwagę: scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenie artystyczne, radość z bycia aktorem oraz swobodę poruszania się po scenie. Po obejrzeniu wszystkich spektakli Jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:

Statuetkę i główną nagrodę przyznano za spektakl:

„O WIEWIÓRCE ŁUPISKÓRCE” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy

Nagroda – KSIĄŻKI i talon o wartości 300zł do „TOMMY TOYS” ,

Pierwsze Wyróżnienie otrzymał zespół z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy

za przedstawienie „BUTY KRASNOLUDKA”

Nagroda – KSIĄŻKI i talon o wartości 250zł „TOMMY TOYS”

Drugie Wyróżnienie otrzymał zespół z Przedszkola Miejskiego nr 1 za przedstawienie „BAJKOWE PUDEŁKA””

Nagroda – KSIĄŻKI i talon o wartości 150zł „TOMMY TOYS”

Wyróżnienia równorzędne otrzymały następujące placówki:

1.Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w Świdnicy za przedstawienie „LUDWICZKA”,

2. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy za przedstawienie „JAŚ I MAŁGOSIA”,

3.Przedszkole Miejskie Nr 15 za przedstawienie „W KSIĄŻKOWEJ KRAINIE”,

4. Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” w Świdnicy za przedstawienie
„SMACZNEGO KOLEGO”,

5. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy za przedstawienie

MAŁA CZAROWNICZKA”,

6. Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia dziecka” w Świdnicy za przedstawienie „BAL NA ŁĄCE”,

7.Przedszkole Miejskie Nr 3 w Świdnicy za przedstawienie „W KRAINIE BAJEK”,

8. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Domek” w Świdnicy za przedstawienie

MAŁA CZAROWNICZKA”.

Ponadto Jury przyznało Wyróżnienia indywidualne które otrzymują :

1.Lena Litwa z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać ”Wiewiórki”

2. Miłosz Tadla z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać „Lisa”

3.Nadia Nowakowska z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr16 za postać

Ludwiczki”,

4.Julia Sroka z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr16 za postać „Narratora”,

5. Gabrysia Kocot z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać „Małgosi”

6. Kajetan Matuszak z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać „Jasia”

7. Jakub Bober z Przedszkola Miejskiego nr15 za postać „Jeżyka”

8. Jan Drozdowicz z Przedszkola Miejskiego nr15 za postać „Zająca”

9. Filip Kowalczyk z Przedszkola Miejskiego nr15 za postać „Niedźwiedzia”

10. Zofia Zawadzka z Przedszkola Niepublicznego „Promyk” za rolę „Czarowniczki”

11.Franek Drapała z Przedszkola Niepublicznego „Promyk” za rolę „Narratora”

12. Olga Kowalewska z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Lekarza”

13. Helena Rostkowska z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Krasnoludka „Apsika””

14.Zuzia Kejna z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Krasnala”

15. Anna Kamińska z Przedszkola Miejskiego nr3 za postać „Baby Jagi”

16. Szymon Buras z Przedszkola Miejskiego nr3 za postać „Krasnoludka”

17..Tadeusz Janiak z Przedszkola Miejskiego nr1 za postać „Króla”

18.Kornelia Turek z Przedszkola Miejskiego nr1 za postać „Anny”

19.Hanna Mroczek z Przedszkola Miejskiego nr1 za postać „Czerwonego Kapturka”

20. Zuzanna Michalska z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” za postać „Czarowniczki drugiej”

21. Antoni Kalemba z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” za postać „Narratora”

Pięknie dziękujemy wszystkim sponsorom Przeglądu:
– książki z serii: „Moi BOHATEROWIE” dla każdego aktora zakupił Urząd Miejski w Świdnicy,

– nagrody indywidualne i wyróżnienia zakupiono dzięki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej” i rodzicom z Przedszkola Miejskiego nr 4 :
1. Państwu Darii i Mateuszowi Mleko

2. Państwu Monice i Tomaszowi Raduszewskim

3. Pani Kamili Ziębickiej –Węgrzyn i Grzegorzowi Węgrzynowi

4. Państwu Kamili i Markowi Pietrukiewiczom

5. Państwu Adriannie i Łukaszowi Zalewskim

7. Państwu Annie i Łukaszowi Biernatom

8. Anonimowym darczyńcom.

Organizatorzy XVI Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych : Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury.