Nawiązując do polskiej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po raz dziewiętnasty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie palm wielkanocnych!

WARUNKI KONKURSU

Można zgłaszać palmy w dwóch kategoriach:
— kategoria DUŻA PALMA — powyżej 100cm
— kategoria MAŁA PALMA — do 100 cm
2. Palmy winny być przystrojone gałązkami wierzbowymi, leszczynowymi, suchymi ziołami i kwiatami, kolorowymi wstążkami, elementy dekoracyjne powinny być wykonane własnoręcznie.
3. W konkursie biorą udział palmy przygotowane przez daną klasę, szkołę, lub osoby prywatne Na palmie powinien widnieć emblemat instytucji np. szkoły, przedszkola, itp. oraz numer telefonu.
4. Organizator dopuszcza zgłoszenie 2 palm do każdej z kategorii przez 1 instytucję.
5. Termin przynoszenia palm do 19 marca 2024 do godz. 15.00 do Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, pok. 29
6. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy palm nastąpi 21 marca 2024 o godz. 11.00 w holu teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury.
7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i finansowe dla biorących udział w konkursie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Robert Kukla tel. 506 859 759, e-mail: r.kukla@sok.com.pl.