Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konkursie na gwiazdę betlejemską

W czasach obecnych obchody kolędnicze w swych dawnych, tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Gwiazda, „chodzenie z gwiazdą” – symbolizującą gwiazdę betlejemską rozpoczynało się już czasem w wieczór wigilijny i zwykle trwało do 6 stycznia, do święta Trzech Króli. Gwiazda wykonywana była z przetaka, z różnorodnych obręczy czy nawet drutu, z wypełnieniem z bibuły, papieru i ozdobiona wstążkami, pomponami, frędzlami, z przepięknie zdobionymi narożami. Zdarzały się gwiazdy także dekorowane wycinankami regionalnymi, wyklejane suszonymi liśćmi i kwiatami. W środku umieszczano świecę i kiedy obracano gwiazdę światło dawało złudzenie tęczy.

Regulamin konkursu: I. Cele i założenia Konkursu

 1. Promowanie i upowszechnienie ludowej tradycji wyrobu gwiazd kolędniczych.
 2. Kontynuowanie tradycji i przekazywanie doświadczeń.
 3. Rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem świat Bożego Narodzenia.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Data: 19.12.2014 r.,
 2. Miejsce: hol teatru, Rynek 43
 3. Godzina: 16.30

Po ogłoszeniu wyników gwiazdy będzie można oglądać w holu teatru

III Zasady udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział grupy lub osoby indywidualne przygotowujące gwiazdę kolędniczą.
 2. Konkurs nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla uczestników.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie gwiazdy wraz z kartą zgłoszenia do siedziby organizatora do dnia 15.12.2012 r. do godziny 12.00.
 4. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 5. Kryteria oceny:
  • a) pomysłowość i oryginalność
  • b) zgodność z tradycją bożonarodzeniową
  • c) ogólne wrażenie
 6. Minimalna wysokość gwiazdy kolędniczej – 150 cm.

IV. Nagrody

Jury konkursu wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 1000 zł łącznie. I nagroda – 500 zł, II nagroda – 250 zł, III nagroda – 100 zł. trzy wyróżnienia po 50 zł. Organizator może nie przyznać wszystkich nagród lub/i wyróżnień. Wysokość nagród podano w kwocie brutto.

V. Organizator:

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica

Więcej informacji o konkursie udziela: Ariusz Porębski tel.: 74 851 56 56, a.porebski@sok.com.pl