Projekt „Alchemia teatralna” to ważne działanie międzypokoleniowe, w ramach którego w 2022 roku zorganizowano 41 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

CYKL 3 warsztatów artystycznych z zakresów: aktorstwa, ruchu scenicznego i pracy z głosem, których prowadzenia podjęli się aktorzy oraz wykładowcy uczelni artystycznych. Zajęcia warsztatowe adresowane były do młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz do dorosłych. W działania te włączyli się także licznie uchodźcy z Ukrainy.
Instruktorami byli Juliusz Chrząstowski, Oskar Hamerski, Andrzej Błażewicz, Tomasz Dajewski i Dariusz Jaros.

4 PREZENTACJE twórcze były produktem finalnym warsztatów:
 „Usłysz Mnie” /10.04.2022/
„na pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu” /12.06.2022,12.09.2022/
„W drodze” /15.06.2022/
„Sami Obcy” /7.09.2022/

3 WARSZTATY typu konsultacje recytatorskie
warsztaty dla uczniów szkół średnich /25.04.2022/ prowadzący Andrzej Błażewicz
warsztaty dla szkół podstawowych klasy IV-VI /24.10.2024/ prowadzący Juliusz Chrząstowski
warsztaty dla szkół podstawowych  klasy VII-VIII / 24.10.2022/  prowadzący Juliusz Chrząstowski

1 WARSZTAT  dramaturgiczny został poprowadzony przez Mateusza Pakułę – /3i4.10.2022/

1 KONKURS  na dramat teatralny „sztuka teatralna”
Konkurs na dramat teatralny „sztuka teatralna” ogłoszono w kwietniu 2022, czas przyjmowania prac kończył się 20 czerwca 2022 r. W tym roku na konkurs wpłynęło 72 prace. Jury w składzie: Mateusz Pakuła, Andrzej Błażewicz, Mateusz Witkowski przyznało nagrody i wyróżnienia. W kategorii SZKOŁY ŚREDNIE nagrodę w wys. 500 zł otrzymała Zuzanna Kleina „E(ro)tycznie”, a wyróżnienie wys. 300 zł Jakub Krok „Wyspa”, W kategorii DOROŚLI przyznano 4 równorzędne wyróżnienia po 300 zł: Patryk Nadolny „Obłąkani”, Lidia Karbowska „Lekcja”, Paweł Fic „Klamka”, Urszula Lewartowicz „Łyżka dziegciu w beczce miodu”

7 LEKCJI z zakresu wiedzy o teatrze
Nowe badania nad teatrem antycznym — lekcja profesora Mirosława Kocura /23.05.2022/
Proust w teatrze — lekcja Krzysztofa Dixa /20.10.2022, godz. 10.00 i 13.35/
„Nowe badania nad teatrem Szekspira” – lekcja profesora Mirosława Kocura /12.12.2022/
4 lekcje teatralne dla uczniów szkół podstawowych przygotowane przez Halinę Szymańską /13.04.2022, 14.05.2022, 31.05.2022, 23.09.2022/

2 SPOTKANIA z aktorami
Michał Koterski /21.09.2022/
Dorota Pomykała /28.11.2022/

 20 SPACERÓW  tematycznych po teatrze świdnickim, w ramach których wędrowaliśmy po zakamarkach teatru z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, integracyjnych – oprowadzała Halina Szymańska /21.02.2022, 22.03.2022×2, 23.03.2022×2, 28.03.2022, 29.03.2022×2, 30.03.2022,31.03.2022, 26.04.2022, 29.04.2022×2, 19.05.2022, 27.05.2022, 5.07.2022×2, 5.10.2022.×2, 30.10.2022/

PIĘKNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY