Świdnica, 16.08.2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2022

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „Sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

Jury w składzie:

  1. Andrzej Błażewicz
  2. Mateusz Pakuła
  3. Mateusz Witkowski

Tegoroczny zestaw propozycji konkursowych odznaczał się niespotykaną do tej pory rozpiętością formalną i tematyczną. Choć w mniejszym stopniu dotyczy to prac z kategorii „szkoły podstawowe” i „szkoły średnie” – skoncentrowanych wokół relacji z rówieśnikami i rodzicami – również tu znalazło się miejsce dla odważnych pod względem stylistycznym tekstów, oferujących świeże i nieszablonowane ujęcie opisywanych problemów, czego dowodzą nagrodzone dramaty. W przypadku (najliczniejszych) prac w kategorii „dorośli”, trudno mówić zarówno o tematycznej, jak i estetycznej dominancie. Wśród nadesłanych tekstów znajdziemy zarówno autoteliczne dramaty skupiające się na samym procesie pisania, jak i te poruszające temat tragicznych wydarzeń, do jakich dochodzi za naszą wschodnią granicą, oraz skupiające się na integracji polskiego i ukraińskiego społeczeństwa – to dowód na to, że literatura może pełnić funkcję publicystyczną i terapeutyczną zarazem. Wspomniana we wstępie różnorodność szła w tym roku w parze z równym poziomem nadesłanych tekstów – chyba nigdy w historii konkursu ostateczny werdykt nie nastręczył jurorom tak wielu problemów.

Jury ostatecznie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE
NAGRODA 500 ZŁ
Zuzanna Kleina „E(ro)tycznie”

WYRÓŻNIENIE 300 zł
Jakub Krok „Wyspa”

kategoria DOROŚLI /równorzędne wyróżnienia/

WYRÓŻNIENIE 300 zł
Patryk Nadolny „Obłąkani”

WYRÓŻNIENIE 300 zł
Lidia Karbowska „Lekcja”

WYRÓŻNIENIE 300 zł
Paweł Fic „Klamka”

WYRÓŻNIENIE 300 zł
Urszula Lewartowicz „Łyżka dziegciu w beczce miodu”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury