Dni Fotografii w Świdnicy trwają już od 1983 roku. W założeniu był to przegląd otwarty na udział wszystkich organizacji fotograficznych, zrzeszonych i niezrzeszonych, grupujących uznanych artystów i amatorów. W pierwszym roku uczestniczyło ich trzynaścioro, potem zazwyczaj ponad trzydzieścioro. Z czasem pojawili się cudzoziemcy, najpierw z Bułgarii i Czechosłowacji, później z Węgier i Niemiec. Innowacją było również wyjście z fotografią na zewnątrz, czego dotychczas w Polsce nie praktykowano. Do 1990 roku ponad dwadzieścia witryn sklepowych na Rynku zamieniało się w wielką galerię. Co roku jury honorowało najlepszą klubową reprezentację Grand Prix i plakietką Srebrnego Gryfa Świdnicy (do 1990 roku). W latach osiemdziesiątych cenzura zakazała otwartego konkursu „Zestaw” o charakterze międzynarodowym, zainaugurowanego z ogromnym sukcesem jako „Konfrontacje Fotograficzne — Świdnica 1980”. Odbywał się on w latach 1983—1984, wznowiony na moment w 1991 roku i reaktywowany od 1998. W tym samym roku pojawiła się w programie kolejna nowość — pierwszy w Polsce maraton fotograficzny polegający na wykonaniu określonej liczby zdjęć na zadany temat w określonym czasie. Maratony odbywały się odtąd co roku, nawet w latach, kiedy nie organizowano Dni Fotografii. W tym roku zorganizowano już trzydziesty.

17 września — wernisaż wystawy — Piotr Tomczyk „Portret wielokrotny” (Galeria Fotografii)
18 września — XXX Fotomaraton Świdnicki (Galeria Fotografii)
18 września — wernisaż wystawy — Tadeusz Koniarz „Fotoreportaż” (Wieża Ratuszowa)
18 września — wernisaż wystawy — Adam Pańczuk „Aktorzy”, „Karczeby” (Wieża Ratuszowa)
18 września — wernisaż wystawy — Bogdan Sarwiński „Zestaw wystaw” (Wieża Ratuszowa)
18 września — wernisaż wystawy — Jakub Wawrzak „Oaza” (Wieża Ratuszowa)
19 września — wręczenie nagród 30. Fotomaratonu Świdnickiego i plenerowa wystawa pokonkursowa (Galeria Fotografii/Rynek)

Wszystkie wystawy oglądać będzie można jeszcze przez miesiąc po ich otwarciu.