PROTOKÓŁ
JURY XXX ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
10.01.2023 — 13.01.2023

 

Wieczór już
Pierwszej gwiazdy blask
Znowu łączy nas.
Wszyscy dziś
Wypatrują jej
W roku jedyny raz.

Odtąd —
Niech nam los
Ujmie trosk.
Szczęścia łud
Wieńczy trud.
Odtąd –
Niech nam wszyscy
będą zawsze bliscy,
Oby głos serc nas wiódł.

Płomień świec
wzmaga ciszę w krąg…

Na zadumę czas.
Nastrój ten
Niech połączy nas
Jeszcze niejeden raz.

/„Wigilijne życzenia”. Słowa Paweł Howil,
muz. Marian Zacharewicz/

Po raz trzydziesty Świdnicki Ośrodek Kultury był organizatorem Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Tegoroczny ŚPZK odbył się w dniach 10.01.2023 — 13.01.2023. Finał konkursu przewidziany na 18.01.2023. W Przeglądzie wzięło udział 17 zespołów, w tym 11 zespołów przedszkolnych, 3 zespoły ze szkół podstawowych oraz 3 zespoły z instytucji społecznych i kulturalnych.
XXX jubileuszowy ŚPZK oceniało Jury w składzie:
1. Kazimiera Marcińczak-Momot — przewodnicząca jury,
2. Tadeusz Szarwaryn — muzyk, kompozytor, aranżer,
3. ks. Przemysław Pojasek — redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.
4. Czesława Greś — aktorka amatorka świdnickiej Alchemii teatralnej.

Przy ocenie zespołów jury zastosowało następujące kryteria:
– dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
– bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
– śpiew i aranżację muzyczną,
– wprowadzanie do występów kolędniczych nowych, własnych tekstów, pastorałek i piosenek świątecznych, zwłaszcza o zabarwienie regionalnym, świdnickim,
– grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

Jury XXX. ŚPZK po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji postanowiło niżej wymienione zespoły nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne za grę aktorską.

I. Nagrodzono nagrodami finansowymi po 700 zł dla każdej z grup:

1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy, (grupa „Słoneczniki”, montaż słowno-muzyczny „Jasełka misyjne”) — za uporządkowane układy sceniczne, skrupulatne łączenie słowa z gestem i przesłanie, że Jezus narodził się dla wszystkich narodów.
2. Świetlica Wiejska Bystrzyca Dolna — GOKSiR, (grupa „Pogwarki”, prezentacja kolędnicza „W drodze do Betlejem”) — za żywą oprawę muzyczną, wartkie dialogi mówione gwarą góralską i zaszczepianie młodemu pokoleniu kultywowania tradycji obrzędów kolędniczych.

II. Wyróżniono nagrodami finansowymi po 400 zł dla każdej z grup

1. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, (montaż słowno-muzyczny „W Aniołkowie”) — za dobre przygotowanie wokalne i aktorskie dzieci i poprawność dykcji.
2. Przedszkole Miejskie nr 14, (jasełka „Betlejemska Noc” w wykonaniu zespołu „Kolędnicy” — za wspólny radosny śpiew polskich kolęd, bogatą scenografię i grę aktorską zespołów.
3. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Calineczka”, (spektakl „Hej, kolęda”, grupa „Jaskółki”) — za zgrabne osadzenie prezentacji w konwencji polskiej tradycji herodowej.
4. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka”, (prezentacja „Jasełka z przymrużeniem oka” w wykonaniu grupy „Kolędnicy z Wesołej Piątki”) — za dużą żywiołowość licznej grupy uczestników w przekazywaniu treści bożonarodzeniowych poprzez stronę wokalną w bogatej scenografii.

III. Nagrody Indywidualne w postaci książek otrzymują:

1. Pola Żak za rolę Babci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy.
2. Julia Sroka za rolę Babci z Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy.
3. Aleksander Żurek za rolę Heroda z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.
4. Emilia Krawczyk za kreatywną rolę Maryi z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy.

W tegorocznym Przeglądzie większość przestawień zaprezentowały przedszkola. Zatem na finałowe zakończenie Przeglądu jury zaproponowało prezentację z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy.

Pandemia koronawirusa sprzed dwóch lat bardzo przystopowały uczestnictwo zespołów w Przeglądzie i zainteresowanie wspólnym kolędowaniem z obawy przed zachorowaniem epidemiologicznym uczestników, a także nieco pomniejszyły walory artystycznego przekazu o Bożym Narodzeniu. Wyrażamy jednak nadzieję, że powoli będziemy powracać do dawnego zapału rozpowszechniania bogatej tradycji obrzędowego kolędowania w Świdnicy i twórczego wzbogacania naszej rodzimej i środowiskowej kultury.

Pragniemy podziękować również wieloletnim sponsorom przeglądu: Firmie SONEL SA oraz „AVIS” Nieruchomości.

Wszystkim uczestniczącym w tegorocznym Przeglądzie, tym nagrodzonym i nienagrodzonym, składamy serdeczne podziękowania za trud przygotowań prezentacji kolędniczych i życzymy sukcesów scenicznych w dalszych latach Przeglądu. Daj, Boże!

Organizatorowi Przeglądu, Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury, życzymy także nieustającej ochoty i serca do propagowania form polskiego obrzędu kolędowego.

Świdnica 13.01.2023.