Wystawa  retrospektywna, obejmująca  szeroki  zakres  twórczej  aktywności  autora  od  lat  wczesnej młodości,  po  czas  obecny. Datą  początkową  jest  rok  1996  kiedy  to  ,zdaniem  artysty,  pojawiła  się  w  nim  chęć  samodzielnej  wypowiedzi   za  pomocą  języka  plastyki.

To  swoista  podróż  sentymentalna, podczas  której  można  prześledzić  jak w  ciągu  tych 17 lat rozwijały   się  kierunki    inspiracji   i   środki  wyrazu  artystycznego   twórcy.

Na  wystawie  prezentowane  są  prace  kilku  dyscyplin: rysunku, malarstwa, rzeźby i  płatnerstwa.

Prace  rysunkowe  i  malarskie tworzą  kilka  cykli  tematycznych , różnorodnych  gatunkowo. Od  prac  wychodzących  bezpośrednio  ze  studium  modela (np. cykl „makabrazki”) poprzez  przykłady szkicu, karykatury  i  rysunku  komiksowego  po  formy  niemal  abstrakcyjne (cykl „bestie”)

Na Rzeźbę  prezentowaną  na  wystawie  składają  się  gipsowe odlewy, kamienny  tors  kobiecy, ale   przede  wszystkim  metaloplastyka – prace wykonane  technikami  płatnerskimi.

Spośród  nich  najbardziej  widoczny  jest  cykl  hełmów  portretowych, z których  dwa stalowe  to  stylizowane  historycznie  autoportrety  twórcy.  Hełmy  miedziane   zaś  to  portrety  dwóch   wyjątkowych  kobiet :  żony  artysty  Dominiki Sobaszek-Nieczrowskiej   …i   Anny  Marii  Jopek, zrealizowany  przy  współpracy  z  artystką.

Przykładami rzeźby dekoracyjnej są prace cykli „Venus” i „Herba…”

Nieczar, jest  znany   przede  wszystkim  jako  płatnerz-rekonstruktor  Dlatego  na  wystawie  nie  mogło  zabraknąć  rekonstrukcji  historycznych  hełmów, wykonanych  z  zastosowaniem dawnych  technik .

Na   fotografiach  prezentowane  są   wybrane   egzemplarze  znajdujące   się  obecnie  w  różnych  kolekcjach  w  Polsce  i za  granicą.