Prezentacje kolędowe zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów w większości nauczycieli szkół i przedszkoli oraz animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji kolędniczych jury w składzie:

Kazimiera Momot – przewodnicząca ŚPZK
Małgorzata Braniecka – członek jury SPZK, była dyrektor ŚOK
Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek, wielokrotny laureat ŚPZK
ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”
postanowiło wyróżniającym się warsztatowo i aktorsko zespołom przyznać nagrody lub wyróżnienia oraz nagrody indywidualne za ciekawe role kolędnicze i śpiew.
W ocenie prezentacji jury zwracało uwagę na:

-dobór scenariusza dla odpowiedniej grupy wiekowej;
– scenografię, kostiumy i układ choreograficzny
– śpiew i aranżacje muzyczne;
– grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.
Przy ocenie jury przyjęło przede wszystkim kryterium wiekowe. Stąd też przyznano nagrody i wyróżnienia w grupach występujących uczestników ŚPZK: w przedszkolnej, w grupie gimnazjum i szkół podstawowych, grupie mieszanej (dzieci w różnym wieku i dorośli) z instytucji kulturalnych i fundacji oraz grupie dorosłych.

I. W grupie przedszkolnej nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. po 350 zł dla grupy:

1.Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy – za ogólną elegancję prezentacji, dobrą dykcję małych aktorów i operowanie gestem, tło muzyczne i barwne stroje.

2. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy – za zaprezentowanie ciekawej śpiewogry kolędowej i wprowadzenie oryginalnych pomysłów ruchu scenicznego oraz z humorem prowadzony dialog pasterzy.

3. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy – za wesołą i barwną rewię wokalno-taneczną, sprawną organizację widowiska z udziałem stuosobowej grupy przedszkolaków, scenariusz bogaty w mniej znane teksty mówione i teksty dziecięcych piosenek świątecznych oraz operowanie przez dzieci językiem migowym przy śpiewie kolędy.

Wyróżnieni nagrodami książkowymi:
1.Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy – za staranne operowanie słowem wszystkich uczestników prezentacji i dobre dobranie tła muzycznego do bożonarodzeniowych treści.

II. W grupie dzieci z gimnazjum i szkół podstawowychnagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. po 350 zł dla grupy:
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy – za spektakl „Od kuchni”: za oryginalny autorski scenariusz, wzbogacający wiedzę widzów o uczestnictwie innych świętych kobiet (oprócz Maryi) w adoracji Jezusowego żłóbka, bogactwo kostiumów, muzyczne tło i z humorem odegrane aktorskie role.

2.Szkoła Podstawowa w Pszennie – za sprawną reżyserię inscenizacji kolędowo-herodowej, barwne stroje, muzyczne nastroje i podkreślenie ważności świątecznego kolędowania od oglądania telewizyjnych programów współczesnych „zabawiaczy” kabaretowych.

Wyróżnieni nagrodami książkowymi:
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wrocławia; (udział biorą dzieci z klasy II) z Teatru „Guliwer” – za prezentację w spektaklu „Szczęście dziecka” elementów teatru ruchu z muzyką grozy i niepokoju w oczekiwaniu na Narodzenie Jezusa.
2.Gimnazjum w Lutomi Dolnej – za wykorzystanie w kolędniczej prezentacji talentów aktorskich, muzycznych i wokalnych.
3.Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy – za podkreślenie w prezentacji nastrojowej aranżacji muzycznej wbrew okrutnej marketingowej rzeczywistości towarzyszącej świętom Bożego Narodzenia.

III. W grupie mieszanej (dzieci, młodzież i dorośli) z instytucji kulturalnych i fundacji nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. po 350 zł dla grupy:
1.Centrum Kultury i Promocji w Bardzie Śl. – za prezentację teatru ruchu, pantomimy i symboliki świąt Bożego Narodzenia, z nastrojową muzyką z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zjawiskowymi aniołami na szczudłach.

2.Wałbrzyski Ośrodek Kultury – za uroczą zabawę gestem i słowem aktorów Teatru „Frędzle”, przekazujących widzom „historię prawdziwą” o narodzeniu Bożej Dzieciny.

3.Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy – za barwne, roztańczone przedstawienie zatytułowane „Śpiewaj i tańcz, Ziemio, dla Jezusa”, bogate kostiumy i zaangażowanie dużej grupy uczestników w różnym wieku, wcielających się w postaci z innych stron świata.

IV. W grupie uczestników dorosłych nagrodzeni nagrodą finansową w wys. po 350 zł:
1.Dom Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy – za wartką akcję, zaangażowaną grę aktorską z elementami pantomimy i teatru cieni, ciekawe rozwiązania scenograficzne i wykorzystanie oryginalnego tła muzycznego.

Nagrody indywidualne za aktorskie role lub wokal otrzymują:

1. Agnieszka Poradzisz ze Społecznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy za rolę Dziewczynki z zapałkami.

2. Maksymilian Stankiewicz i Michał Kwaszewski z Przedszkola „Bajkowa Dolinka” w Pszennie za role Diabełków.

3. Radosław Piotrowski z Przedszkola „Bajkowa Dolinka” w Pszennie za rolę Strażaka.

4. Grzegorz Srebrny ze Szkoły Podstawowej Nr 6 za rolę Heroda.

5. Paweł Olszewski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy za rolę Mędrca.

6. Anna Zawadzka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy za rolę baby „z wielkim garem”.

7. Kamila Bogielczyk z Przedszkola Miejskiego Nr 3 ze Świdnicy za rolę Maryi.

8. Tytus Tomkiewicz z Przedszkola Miejskiego Nr 14 za rolę Wiaterka.

9. Anastazja Matysiak z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” w Świdnicy za solowy śpiew.

10. Teresa Kurczyńska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rolę Pomocy Domowej króla Heroda.

11. Ryszard Wróblewski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rolę króla Heroda.

12. Miłosz Kwiatek z Przedszkola Miejskiego Nr 6 za śpiew kolędy „Cicha noc”.

13. Emil Starczewski, Krzysztof Gryc, Łukasz Serwatka z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy za komiczną rolę skrzypków – NAGRODA GOŚCIA NIEDZIELEGO

14. Krystian Pniewski z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy za rolę konferansjera w przedstawieniu.

15. Maciej Trojan ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę Józefa – NAGRODA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

16.Paweł Waligóra ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę Pasterza z Gwiazdą, mistrza ceremonii kolędowo-herodowej – NAGRODA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

17. Barbara Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę Heroda – NAGRODA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

18. Karolina Partyczna z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Świdnicy za rolę Krakowianki.

19. Hania Wełna z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy za rolę Anioła.

20. Weronika Wąsowska ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy za rolę Maryi.

Na finał XXI ŚPZK jury wytypowało prezentację zatytułowaną „Od kuchni” w wykonaniu zespołu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy pod opieką p. Małgorzaty Kowalskiej z jej autorskim scenariuszem.

Tegoroczny Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych, podobnie jak w latach ubiegłych, utrwalił nam klimat polskiego wieczoru wigilijnego, przepełnionego atmosferą powszechnej życzliwości i poczucia wspólnoty. Każda z przeglądowej prezentacji przenosi nas do czasów szczęśliwego dzieciństwa, czasem wzrusza do łez i krzepi. Te prezentacje są też wyznaniem naszej wiary i poszanowania dorobku kultury narodowej. Dlatego też każdą próbę przedstawienia na nowo bogatych bożonarodzeniowych treści i tradycji obrzędowych witamy z dużą satysfakcją. Cieszą barwne i rozśpiewane zespoły od przedszkolaka do seniora, pomysłowe scenariusze, bogactwo kolorowych strojów, gra aktorska, dobrane tło muzyczne. Świadczy to o dużym zaangażowaniu opiekunów zespołów i rodziców w wychowanie swoich dzieci i młodzieży oraz o talencie i uzdolnieniach tych ostatnich.

Zespołom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a ich opiekunom życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zespołom nienagrodzonym dziękujemy serdecznie za udział w XXI ŚPZK i prosimy wierzyć, że i tu, w tych zespołach, jury docenia i zauważa ogromną pracę organizatorską i pedagogiczną opiekunów zespołów, zaangażowanie rodziców w przygotowanie każdej prezentacji. Ten trud i zaangażowanie z pewnością zaowocują nie tylko w niedalekim czasie starannymi i przemyślanymi scenariuszami kolędniczymi autorstwa opiekunów, a bogatsi w doświadczenia sceniczne młodzi aktorzy zadziwią swoją grą świdnicką publiczność.

SERDECZNIE GRATULUJEMY