Andrij Lubka, ukr. Андрій Степанович Любка  – ukraiński poeta, prozaik, eseista i tłumacz.

Urodził się w Rydze. Przez długi czas mieszkał w mieście Wynogradiw w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie. Ukończył Szkołę Wojskową w Mukaczewie. W 2009 roku ukończył filologię ukraińską na Narodowym Uniwersytecie w Użhorodzie, a w 2014 – Uniwersytet Warszawski (kierunek bałkański na Studium Europy Wschodniej). Uczestniczył w wielu ukraińskich i europejskich akcjach literackich i festiwalach, m.in. w Berlinie, Rio-de-Janeiro, Innsbrucku, Darmstadt, Moskwie, Pradze, Wilnie, Kijowie, Stambule, Wiedniu, Lipsku, Rydze, Warszawie. Laureat nagród literackich Debiut (2007) i Kijowskie Lawry (2011).

Na wyborach prezydenckich na Białorusi w 2006 roku był obserwatorem wyborów i członkiem grupy doradców kandydata na prezydenta Alaksandra Milinkiewicza, wziął udział w protestach. Spędził 15 dni w białoruskim więzieniu i otrzymał status persona non grata na 10 lat.

W 2012 roku w Austrii wyszła książka wierszy Lubki w języku niemieckim pod tytułem Notaufname. W maju 2013 roku w Polsce wyszła książka opowiadań Lubki w tłumaczeniach Bohdana Zadury – Killer, Wroclaw, Biuro Literackie, 2013 [1]

Twórczość

Autor tomików poezji

  • Osiem miesięcy schizofrenii(2007)
  • Terroryzm(2008)
  • Czterdzieści dolarów plus napiwek(2012)

Proza:

  • Zbiór opowiadań(2012)
  • Spać z kobietami(eseje i felietony) (2013)

Przetłumaczył z języka polskiego cztery tomiki wierszy znanego polskiego poety Bogdana Zadury, które ukazały się w 2012 roku w książce pt. „Życie nocne”, a także książke Lidii Ostałowskiej „Farby wodne” (tytuł ukraiński – „Akwareli”, 2014).

Wiersze Andrija Lubki przetłumaczone na języki angielski, niemiecki, serbski, portugalski, rosyjski, białoruski, czeski oraz polski[ Utwory Andrija Lubka tłumaczą na język polski Bohdan Zadura i Aneta Kamińska.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Koryciński

Integralną częścią ŚŚL jest Turniej Jednego Wiersza, w którym nagrodą jest 100 zł ( należy tylko przyjść i przeczytać SWÓJ wiersz)

 Lubka_plakat A2