Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.

Więcej informacji w pliku do pobrania tutaj.