Fotomaraton to realizacja w 12 godzin 12 tematów fotograficznych, konkurs podzielony jest na dwa działy, do wyboru:

DZIAŁ I – FOTOGRAFIA ANALOGOWA
Warunki uczestnictwa:
1. W Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem analogowym.
2. Początek konkursu – 14 września 2013 godz. 10.00
3. Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 24 zdjęć na zadanych 12 tematów fotograficznych (po 2 zdjęcia na jeden temat).
4. Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający nas świat i wytrwanie do końca Fotomaratonu.
5. Uczestnik melduje się osobiście w biurze Fotomaratonu, Galeria 44 – Rynek 44, w dniu 14 września o godz. 9.30.
6. Otrzymuje jeden 24 kartkowy film o czułości 200 asa.
7. O godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymuje po dwa tematy fotograficzne.
8. Na każdy temat uczestnik wykonuje 2 zdjęcia.
9. Kolejność realizacji tematów jest obowiązkowa.

DZIAŁ II – FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
1. W Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym,
2. Początek konkursu – 14 września 2013 r, godz.10.00
3. Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych,
4. Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat i wytrwanie do końca Fotomaratonu
5. Uczestnik melduje się osobiście w biurze Fotomaratonu, Galeria 44 – Rynek 44, w dniu 14 września o godz. 9.30.
6. O godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymuje po dwa tematy fotograficzne.
7. Na każdy temat uczestnik realizuje 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie).
8. Kolejność realizacji tematów obowiązkowa.
9. Zdjęcia muszą być zapisane na płycie CD w formie w formie JPG, którą uczestnik otrzyma od organizatorów , dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2013 r. o godz. 15.30 na płycie Rynku przed wejściem głównym do teatru.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 074 852 13 37, 852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

Nagrody: 
I miejsce 2000 zł,
II miejsce 1000 zł,
III miejsce 500 zł (kwoty brutto).

JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK, płyty i filmy mogą zostać autorom zwrócone po wyrażeniu na piśmie takiej prośby do dnia 15.12.2013 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.
Informacji na temat konkursu udziela Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, tel.: 74 852 13 37 lub 74 852 29 78 www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl , oraz Irena Dębosz, tel. 508168793, wystawa@galeria44.eu