Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Międzynarodowym Konkursie Fotografii ZESTAW 2013 w ramach XXVI Dni Fotografii w Świdnicy.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
Świdnicki Ośrodek Kultury,
Rynek 43, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: „ZESTAW 2013”
6. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu prac.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania
i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Jury ma prawo do innego podziału nagród lub przyznania nagród rzeczowych.
9. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących
organizatorów i Uczestników konkursu.
10. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o
zakwalifikowaniu prac do wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Decyzja
jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac.
12. Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatorów. Od ich decyzji
nie przysługuje odwołanie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy pokonkursowej lub
zmiany terminu wernisażu bez podania przyczyn.
14. Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje
jego postanowienia.
DZIAŁ I – FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne.
Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia
publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.
DZIAŁ II – FOTOGRAFIA POSZUKUJACA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi,
myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury
obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż
70×100 cm.
TERMINARZ:
Ostateczny termin przyjmowania prac do 20.08.2013 r.
Posiedzenie Jury do 31.08.2013 r.
Zawiadomienie o wynikach do 08.09.2013 r.
Ekspozycja wystawy 13.09.2013 – 06.10.2013 r.
NAGRODY:
• DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.000 zł
II NAGRODA – 500 zł
• DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.000 zł
II NAGRODA – 500 zł
ORGANIZATOR: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
KURATOR KONKURSU: kierownik artystyczny XXVI Dni Fotografii – Świdnica 2013
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
kierownik artystyczny XXVI Dni Fotografii – Świdnica 2013 – Irena Dębosz
mail: wystawa@galeria44.eu, tel.: 508168793

Pobierz regulamin w PDF: regulamin_ZESTAW2013.