UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI SPOTKANIA

16.09.2017
godz. 21.00 Klimaty SERGIUSZA SACHNO, spotkanie z autorem
/Galeria Fotografii, Rynek 44/