ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY serdecznie zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

 

I Organizator :
Świdnicki Ośrodek Kultury

II Cele Festiwalu :
-prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ze świdnickich placówek
-umożliwienie twórczej konfrontacji
-wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi ORAZ doskonała zabawa

III Uczestnicy:
Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 – 6 lat

IV Termin Festiwalu :
22 i 23 maja 2017 – przesłuchania konkursowe – godz.10.00
31 maja 2017 – Finał – godz.10.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka, Kultury, Rynek 43

V Zasady Uczestnictwa :

  1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola , szkoły z miasta Świdnica( Każda z w/w instytucji przygotowuje-max 3 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby)
  1. Uczestnicy mogą zgłaszać się również indywidualnie.
  1. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.
  1. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przyniesienie, przesłanie
    karty zgłoszenia do dnia – 12 maja 2017 r. na adres :Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 – 100 Świdnica lub h.szymanska@sok.com.pl
  1. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem.
  1. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach , które odbędą się 22 i 23 maja w sali teatralnej SOK,
  2. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie.Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska , tel.: 748515653, 0748521337 , h.szymanska@sok.com.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KARTA ZGŁOSZENIA