XXVI ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

8-12 stycznia 2018, sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, wstęp wolny

8 stycznia
9.30-12.30
1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Świdnicy
2. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek” w Świdnicy
3. Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy
4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚŚO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy
6. PSOUU Środowiskowy Dom Samopomocy Tęcza
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Świdnicy

9 stycznia
9.30-12.00
1. Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy
2. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy
4. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ząbkowicach Śl.

16.30-18.00
1. Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
3. Świetlica Wiejska w Burkatowie

10 stycznia
9.30-12.00
1. Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy
2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 w Świdnicy
3. Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy
4. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy
5. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy

16.30 -18.00
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
3. Bajkowa świta ze Świdnicy
4. Teatrzyk obrzędowy „Tradycja” z Bystrzycy Górnej

11 stycznia
9.30-12.30
1. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym
2. Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy
3.  Niepubliczne Przedszkole Językowe  „AbraCadabra” w Świdnicy
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie Zdroju
5. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

16.30 -18.00
1. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy
2. Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom UT UNUM SINT
3. Zespół kolędniczy z Parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy

12 stycznia
godz.17.00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE, WRĘCZENIE NAGRÓD

 

 

 

PROTOKÓŁ

JURY  XXVI ŚWIDNICKIEGO  PRZEGLĄDU 

ZESPOŁÓW  KOLĘDNICZYCH

08.01. – 11.01.2018 r.

 

Tegoroczny  XXVI. Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbył się w roku szczególnym dla naszej historii – obchodów 100-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Dlatego też jury tegorocznego ŚPZK po wnikliwej ocenie wszystkich kolędniczych prezentacji starało się m.in. odpowiedzieć na pytanie jakie wartości wnosi ten Przegląd do wielowiekowej polskiej tradycji kolędniczego obrzędu bożonarodzeniowego.

 

Jury w składzie:

 1. Kazimiera Marcińczak-Momot  – przewodnicząca jury.
 2. Małgorzata Braniecka  – członek jury ŚPZK, była dyrektor ŚOK.
 3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor licznych tekstów piosenek.
 4. Ks. Przemysław Pojasek – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”,

oceniło prezentacje kolędnicze 32-ch zespołów o łącznej liczbie uczestników 2500 i przyznało nagrody, wyróżnienia oraz nagrody indywidualne za ciekawe role aktorskie i wokal.
W ocenie prezentacji kolędniczych, jak w dotychczasowych przeglądach, podlegały takie elementy, jak: dobór repertuaru dla grupy wiekowej, scenografia, układ choreograficzny, aranżacje muzyczne i  wokalne uzdolnienia uczestników oraz ich gra aktorska.
Dla wiarygodnej oceny poszczególnych grup kolędniczych jury przyjęło kryterium wiekowe, dlatego też nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w grupie przedszkolnej, młodzieży szkolnej i instytucji kulturalnych.

W grupie przedszkolnej nagrodzono nagrodami finansowymi po 600 zł  dla każdej z grup

 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świdnicy – za wartką akcję i walory wokalne uczestników.
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek – za pantomimiczną grę aktorską, pomysły scenograficzne, ruch i gest jako środek ekspresji scenicznej w przedstawieniu treści bożonarodzeniowych w oparciu o postać św. Alberta.
Przedszkole Miejskie Nr 14 w Świdnicy – za wartką akcję, zilustrowanie tańcem, śpiewem i gestem „cudu betlejemskiej nocy”.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy – za stworzenie atmosfery kolędowego czasu z podkreśleniem, że nie dary są najważniejsze podczas świąt lecz miłość między ludźmi.

W grupie przedszkolnej wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł  dla każdej z grup

Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy – za plastyczność widowiska.
Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy – za folklorystyczną wędrówkę kolędników po Polsce składających pokłon Narodzonemu Jezusowi.
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy – za udana dziecięcą zabawę w jasełka, łobuzerski taniec Heroda z Diabłami i śpiew.

W grupie młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych nagrodzono nagrodami finansowymi po 600 zł  dla każdej z grup

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za prezentację wędrownych,  misyjnych kolędników, gdzie mieszkańcy na wszystkich kontynentach oczekują na Zbawiciela świata i „odtajanie” serc ludzkich.
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy – za wychowawczy charakter przedstawienia w powiązaniu z duchową stroną tradycji kolędniczej i autorski scenariusz.
Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy – za widowisko zawierające poetyczność połączoną z biblijnym przekazem prawdy o miłości Boga do ludzi.

W grupie młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł  dla każdej z grup

Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie – za typowy spektakl herodowy „Do szopki”.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚSOO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy – za humorystyczny, uwspółcześniony scenariusz nawiązujący do kwintesencji świąt Bożego narodzenia, gdzie wiara, nadzieja i miłość zmieniają zachowania w rodzinie.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy – za wykorzystanie własnych pomysłów w realizacji przedstawienia.
Szkoła podstawowa nr 4 w Świdnicy – za kolędowy koncert w z Trzema Królami w tle.

W grupie instytucji kulturalnych i dorosłych nagrodzono nagrodami finansowymi po 600 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy – za przypomnienie w swoim spektaklu, że przyjście Boga na świat  jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdego człowieka, pod warunkiem, że Bóg rodzi się w sercach, a nie w prozaiczności spraw i szumie współczesnego świata.

W grupie instytucji kulturalnych i dorosłych wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł  dla każdej z grup

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ząbkowicach Śląskich – za „Opowieść Wigilijną”  w formie teatru tańca i pantomimy, w bogatej choreografii i przy nastrojowej muzyce.
Bajkowa Świta” ze Świdnicy – za spontaniczność i współpracę przy realizacji jasełek przez występujące nauczycielki z Przedszkola „Bajkowy Domek”.
Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja” z Bystrzycy Górnej za spektakl kolędniczy „Koza, kozucha nikogo nie słucha” pełen humoru i integrację pokoleniową występujących.
Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom UT  UNUM  SINT – za bogatą scenografię i zaangażowanie wykonawców w przekazywaniu treści narodzin Pana

Nagrody indywidualne przyznano:

 1. Piotrowi Kukli za rolę gazeciarza, z Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka”.
 2. Piotrowi Koszałkowskiemu za rolę Heroda ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie.
 3. Gustawowi Ferusiowi za rolę Diabła z Niepublicznej Szkoły Podstawowej ŚSOO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy.
 4. Milenie Nortkiewicz i Gabrieli Wąsik za role Aniołków ze Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy.
 5. Cyntii Rozwałce za rolę Rockendrolowej zakonnicy z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.
 6. Natalii Jakubczak-Kowalonek za rolę Maryi i solistki z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.
 7. Zofii Bekas za rolę Anioła z mieczem ze Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie.
 8. Natalii Szabuni, za rolę Maryi z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy.
 9. Maciejowi Buchmanowi za rolę Lucyfera ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy.
 10. Aleksanrze Imirowicz za rolę Kuszącego Diabła z „Bajkowej Świty” ze Świdnicy.
 11. Szymonowi Antonowiczowi za rolę Heroda z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.
 12. Stanisławowi Ostafińskiemu soliście z PSOUU Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy.
 13. Marcie Lurce solistce z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy.
 14. Karolowi Walczakowi za rolę Narratora z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” w Świdnicy.

 

Na finał XXVI ŚPZK jury wytypowało prezentację jasełkową „Bóg jest miłością” ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy

Po co świdniczanom potrzebny jest Przegląd Zespołów Kolędniczych? Jakie wartości wnosi on do wielowiekowej polskiej tradycji kolędniczego obrzędu bożonarodzeniowego?

Odpowiadamy słowami świętego Jana Pawła II, mówiącego o znaczeniu Wigilli i świąt Bożego Narodzenia:

„…aby przez naszą małość

i nędzę,

poprzez chęć prześliźnięcia się

w wygodzie i spokoju

potrafiła się przebić nasza

wspaniałość;

żebyśmy mali spryciarze potrafili

rzucić na szalę służby Dobru –

siebie samych”.

 

Świdnickie Przeglądy Zespołów Kolędniczych, przez cały czas swojego istnienia, utrwalają nam klimat polskiego wieczoru wigilijnego, przepełnionego atmosferą powszechnej życzliwości i poczucia wspólnoty. Każda z przeglądowych prezentacji przenosi nas do czasów szczęśliwego dzieciństwa, czasem wzrusza do łez i krzepi. Prezentacje te są również wyznaniem naszej wiary i poszanowania ciągłości dorobku kolędniczej kultury narodowej. Tak jak w czasach zaborów i utraty niepodległości Polski ŚPZK jest kontynuacją naszej polskiej tożsamości narodowej, a autorskie teksty wprowadzają do stałych bożonarodzeniowych treści elementy regionalne, świdnickie i aktualne wydarzenia społeczne. Dlatego też każdą próbę przedstawienia na nowo bogatych bożonarodzeniowych treści i tradycji obrzędowych witamy z dużą satysfakcją. Cieszą barwne i rozśpiewane zespoły od przedszkolaka do seniora, pomysłowe scenariusze, bogactwo kolorowych strojów, gra aktorska, dobrane tło muzyczne. Świadczy to o dużym zaangażowaniu opiekunów zespołów i rodziców w wychowaniu swoich dzieci i młodzieży oraz o talencie i uzdolnieniach tych ostatnich.

Zespołom nagrodzonym i wyróżnionym  gratulujemy, a ich opiekunom życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą nad ubogacaniem naszego dorobku kulturowego. Zespołom nienagrodzonym dziękujemy serdecznie za udział w XXVI. ŚPZK i prosimy, aby uwierzyć, że i tu, w tych zespołach, jury docenia i zauważa ogromną pracę organizatorską i pedagogiczną  opiekunów zespołów, zaangażowanie rodziców w przygotowanie każdej prezentacji. Wyrażamy nadzieję, że ten trud i zaangażowanie z pewnością zaowocują w przyszłości starannymi i przemyślanymi scenariuszami autorskimi, a bogatsi w doświadczenia sceniczne młodzi aktorzy zadziwią swą grą świdnicką publiczność.

ŚPZK  ma charakter konkursu, i także tym razem jury wysoko oceniło zespoły, które mocno rozwinęły się pod względem dokonań warsztatowych i aktorskich realizacji.

Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Zakładowi Konfekcji Skórzanej p. Piekielnik,, Firmie SONEL, Biuro Nieruchomości AVIS, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury

Świdnica, 2018-01-12