XXV FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

I Organizator :
Świdnicki Ośrodek Kultury
II Cele Festiwalu :

-prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ze świdnickich placówek

-umożliwienie twórczej konfrontacji
-wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi ORAZ doskonała zabawa
III Uczestnicy:

Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 – 6 lat
IV Termin Festiwalu :
24-25 maja 2016 – przesłuchania konkursowe – godz.10.00

31 maja 2016 – Finał – godz.10.00

Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka, Kultury, Rynek 43

V Zasady Uczestnictwa :

  1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola , szkoły ( Każda z w/w instytucji przygotowuje-max 3 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby)
  1. Uczestnicy mogą zgłaszać się również indywidualnie.
  1. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.
  1. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przyniesienie, przesłanie
    karty zgłoszenia do dnia – 13 maja 2016 r. na adres :

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 – 100 Świdnica

lub h.szymanska@sok.com.pl

  1. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem.
  1. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach , które odbędą się 24 i 25 maja w sali teatralnej SOK,
  2. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie.Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska , tel.: 748515653, 0748521337

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!!!!!!