Eliminacje powiatowe XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w kategorii „młodsi”

Jury w składzie: Czesława Greś, Wioletta Ziobrowska i Violetta Sobczak po wysłuchaniu 23 prezentacji postanowiło wyróżnić nagrodami książkowymi następujących wykonawców:

  1. Konstancja Borkowska
  2. Oliwia Konieczny
  3. Nadia Łuszyńska
  4. Nadia Woźniak

oraz nagrodzić równorzędnymi nagrodami książkowymi i tym samym awansować do finału wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Pegazik” w kat. „młodsi” następujących wykonawców:

  1. Szymon Zawionka
  2. Kornelia Zięba
  3. Aleksander Żurek

Finał wojewódzki konkursu recytatorskiego „PEGAZIK” w kat. „młodsi” odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku, pl. Jagiełły 27 kwietnia 2020.

Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury.