Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na edycję dolnośląską XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

Ten barwny, wyjątkowy festiwal, odbywa się już po raz 20!
Muzyka, taniec, radość! Zespoły folklorystyczne z najdalszych zakątków świata!
Tym razem wystąpią zespoły z Polski, Chin, Siedmiogrodu, Czech, Kostaryki, Turcji, Gruzji, Polski.

30 czerwca, godz. 17.00
estrada na świdnickim Rynku
wstęp wolny

WYSTĄPIĄ:
– Folklorni soubor ROSENKA – Czech Republic
– ITOS Cultural Group – Costa Rica – obie grupy razem
– Mario Vindas School – Costa Rica
– TUFAK Youth Club – Turkey
– Beijing Gaowa Dance Art Troupe – China
– Georgian Folk Dance Group MARULA – Georgia
– Hungarian Bojzas Fokl-Dance Group – Romania
– Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”
– Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” – Świdnica
– Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” – Świdnica

Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” to organizacja młodzieży łemkowskiej z terenu Legnicy i okolic. Działa od 1991 roku, od kwietnia 1992 roku jako stowarzyszenie społeczno – kulturalne.

Do głównych celów stowarzyszenia należy ratowanie i propagowanie kultury łemkowskiej, inspirowanie badań naukowych w zakresie łemkoznawstwa, prowadzenie działalności dokumentacyjnej, podejmowanie działań mających na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń narodowościowych, szeroko rozumiana edukacja wielokulturowa, praca z młodzieżą i dziećmi, instytucjonalizacja życia kulturalnego i naukowego Łemków na Dolnym Śląsku.

Dorobek stowarzyszenia to własny budynek w centrum Legnicy, blisko 400 młodych ludzi zaangażowanych w prace na rzecz społeczności lokalnej, kilkaset koncertów, liczne imprezy kulturalne, wystawy, konferencje naukowe, konkursy dla dzieci i młodzieży. Zespół prowadzi jedyne w Polsce Centrum Kultury Łemkowskiej z własną biblioteką, archiwum i izbą etnograficzną.

Budynek, w którym mieści się Centrum został wykupiony przez stowarzyszenie na własność! Zrzeszona w zespole młodzież własnym sumptem dokonała drobnych remontów i adaptacji pomieszczeń. Opracowany i realizowany przez nią projekt pod nazwą „Centrum Kultury Łemkowskiej – otwarte miejsce spotkań” uhonorowany został nagrodą Fundacji Kultury w konkursie „Małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości”.