PROTOKÓŁ

JURY XXIII ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  8.01. –9.01.2015;  13.01. – 14.01.2015 R.

W tegorocznym Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbył się w dniach 8.01. – 9.01.2015;  13.01. – 14.01. 2015 r. wzięło udział  29 zespołów o łącznej liczbie  2000 uczestników. Prezentacje kolędowe zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów w większości nauczycieli szkół i przedszkoli oraz animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji kolędniczych jury w składzie:

 1. Kazimiera Momot – przewodnicząca ŚPZK
 2. Małgorzata Braniecka – członek jury SPZK, była dyrektor ŚOK
 3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek, wielokrotny laureat ŚPZK
 4. ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”

postanowiło wyróżniającym się warsztatowo i aktorsko zespołom przyznać nagrody lub wyróżnienia oraz nagrody indywidualne za ciekawe role kolędnicze i śpiew.

W ocenie prezentacji jury zwracało uwagę na:

–          dobór scenariusza dla odpowiedniej grupy wiekowej;

–          scenografię, kostiumy i układ choreograficzny;

–          śpiew i aranżacje muzyczne;

–          grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

 

Przy ocenie jury przyjęło przede wszystkim kryterium wiekowe. Stąd też przyznano  nagrody i wyróżnienia w grupach występujących uczestników ŚPZK: w przedszkolnej, w grupie  szkół podstawowych, dorosłych i młodzieży starszej, w grupie wiekowej dziecięcej ośrodków kultury i świetlic. Przyznane zostały nagrody indywidualne za aktorskie role. W tegorocznym Przeglądzie przyznano nagrody i wyróżnienia honorowe Biskupa Świdnickiego i członków jury.

I.            W grupie przedszkolnej

 Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 450 zł dla każdej z grup:
  Przedszkole Miejskie Nr  6 w Świdnicy – za próbę stworzenia regionalnej wersji narodzin Jezusa w Górach Sowich, barwny korowód śląskich postaci historycznych i zwierząt wędrujących do Dzieciątka.
 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy –za ciekawą formę prezentacji kolędniczej w postaci teleturnieju i włączanie widzów do scenicznej akcji
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy – za radosne dziecięce przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, z tańcem, scenicznym ruchem i świąteczną piosenką.
 Niepubliczne przedszkole Fundacji UT UNUM SINT w Świdnicy – za nastrojową opowieść o polskiej tradycji wigilijnej i uporządkowany obraz sceniczny.

Wyróżnieni upominkami książkowymi

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy – za wniesienie spontanicznej dziecięcej radości i zabawy, bogactwo kostiumów w orszaku wędrującym do stajenki.
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy – za emocjonalne zaangażowanie dzieci występujących w jasełkach i wykorzystanie ich umiejętności gry na różnych prostych instrumentach.
Przedszkole Miejskie Nr 14 w Świdnicy – za staranny słowny przekaz bożonaro-dzeniowej historii narodzin Jezusa.
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świdnicy – za zaangażowanie dzieci, wybór tekstów piosenek świątecznych dostosowanych do możliwości ich wykonania przez przed-szkolaków, uporządkowany rysunek sceniczny.
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Świdnicy – za bogatą scenografię, barwne stroje i układ choreograficzny.
Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – za grę aktorską młodych wykonawców oraz oryginalne wątki scenariusza.

W grupie szkół podstawowych
Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 450 zł dla każdej z grup:

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy – za bogactwo treści teologicznych i ukazanie piękna Misterium Domu Chleba czyli Betlejem
Zespól Szkół Specjalnych w Świdnicy – za wykorzystanie możliwości aktorskich wszystkich uczestników prezentacji, głębokie przeżywanie rozgrywającej się na scenie akcji oraz bogactwo strojów.
Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy –za humorystyczne, nowe i mniej znane jasełkowe teksty, żywiołową akcję sceniczną aniołów i diabełków oraz choreografię.

W grupie dorosłych i młodzieży starszej

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 450 zł dla każdej z grup:

Dom Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy – za krótką, treściwą i wesołą prezentację kolędniczą „dla waszmości”.
Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja” z Bystrzycy Górnej – z a widowisko kolędnicze zgodne z polską tradycją i obyczajem chodzenia po kolędzie, z wykorzystaniem humorystycznych dialogów i profesjonalną grą aktorską ku uciesze publiczności,  z kupletami własnego autorstwa.
I  Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – za  wykorzystanie melodii tradycyjnych polskich kolęd do tekstów własnego autorstwa obrazujących historię Narodzin Pana oraz za walory wokalne.

Wyróżnieni upominkami książkowymi

Świetlica Wiejska w Burkatowie – za  krótką prezentację barwnej i rozśpiewanej grupy kolędniczej, nadającej się do wędrówki po okolicznych domach w okresie Godnich Świąt.

 W grupie  wiekowej dzieci z innych ośrodków kultury i świetlic:
Wyróżnieni upominkami książkowymi

Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Teatr „Frędzle” – za wesołą zabawę owieczek i paste-rzy w zaskakującej opowieści wigilijnej.
Świetlica Środowiskowa w Mieroszowie – za wartkie dialogi między uczestnikami prezentacji.

Nagrody i wyróżnienia honorowe  zespołowe i indywidualne:
Przedszkole „Wesoła Piątka”  w Świdnicy –  nagroda Biskupa Świdnickiego – za wskazanie współczesnego zjawiska ateizacji świąt Bożego Narodzenia i przesłanie, że miłość do bliźnich jest największą wartością ludzkiego życia.

Nagroda specjalna Gościa Niedzielnego dla Konrada Świdra z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy za rolę chłopca ze wsi.

Nagroda specjalna  jurora –muzyka Tadeusza Szarwaryna dla  Agaty Prypin z  I Liceum Ogólnokształcącego za autorskie teksty  prezentacji „A słowo ciałem się stało”.

Nagroda specjalna jurora Małgorzaty Branickiej dla Jagody Kurzawy ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy za perfekcyjnie zagraną rolę diabła.

Nagroda specjalna przewodniczącej jury XXIII ŚPZK dla Jakuba Kuryło ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy za wspaniale zagraną rolę zatroskanego Brata o narodzone Dziecię.

Nagroda specjalna ks. Romana Tomaszczuka za najbardziej fotogeniczną grupę dla aniołów z Niepublicznego Przedszkola Fundacji UT UNUM SINT w Świdnicy

Nagroda specjalna ks. Romana Tomaszczuka za najbardziej fotogeniczną grupę zwierząt w stajence dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Świdnicy
Nagrody indywidualne za grę aktorską otrzymują :

 

 1. Oliwia Konieczny z Akademii Przedszkolaka za rolę babci.
 2.  Aleksandra Duniewska ze Szkoły Podstawowej Nr 6 za rolę Diabła.
 3.  Rafał Lisowski ze Szkoły Podstawowej Nr 6 za rolę Heroda.
 4. Natalia Linowska ze świetlicy środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie za rolę Józefa.
 5. Ania Paszkiewicz z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy za prowadzenie teleturnieju.
 6. Nikola Busz ze Szkoły Podstawowej w Mieroszowie za śpiew.
 7. Zuzanna Guzik i Maja Barszczewska z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy za wokal.
 8. Kinga Kaszewska i Urszula Nowak z Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Świdnicy za rolę pasterzy.
 9. Kacper Wilgus z Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas w Wirach za rolę Gospodarza.
 10. Natalia Sagała i Paweł Sajdel z Niepublicznego Przedszkola Fundacji UT UNUM SINT za rolę rodziców.
 11. Łucja Bojnowska  (Maria) z Przedszkola Miejskiego Nr 6 za wokal.

 

 

Na finał XXIII ŚPZK jury wytypowało prezentację ze Szkoły Podstawowej Nr 105 z mało znanymi tekstami kolędniczymi, żywiołową grą aniołów i diabłów i humorem bawiącym publiczność.W tegorocznym ŚPZK odnotowujemy znów, jak w roku ubiegłym,  rekordową ilość zespołów i uczestników biorących udział w Przeglądzie: 29 zespołów i 2000 uczestników.Niesłabnące zainteresowanie ŚPZK świadczy o tym, jak bardzo świdniczanie cenią sobie przywiązanie do symboli wiary katolickiej  oraz dorobku kultury narodowej, starając się jednocześnie wzbogacać te wartości o elementy regionalne – świdnickie. Te ostatnie wystąpiły w prezentacji z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy i kolędniczym widowisku Teatrzyku Obrzędowego z Bystrzycy. Własne teksty do polskich melodii kolędowych zostały z sukcesem zaprezentowane  w występie grupy uczniów z I Liceum w Świdnicy.

Każda próba przedstawienia bogatych bożonarodzeniowych treści i obrzędowej tradycji poprzez różne formy artystycznego przekazu jest zauważane przez członków jury. Ciekawą formę zaprezentowania bożonarodzeniowych tekstów w postaci teleturnieju z włączeniem do akcji publiczności oglądnęliśmy w przedstawieniu przedszkolaków ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy. Cieszy też fakt, że w przedstawieniach występują grupy wielopokoleniowe, z różnych środowisk. Seniorzy Z Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy co roku zaskakują świdnicką publiczność nowymi pomysłami scenariuszy.Tegoroczny ŚPZK zaowocował prezentacją zróżnicowanych scenariuszy, poszukującymi formami przekazu, a bogata scenografia, barwne stroje, kolorowe orszaki kolędników wędrujących do stajenki były dopełnieniem artystycznych przeżyć  wszystkich kolędników i widzów.

Z roku na rok jury Przeglądów Kolędniczych obserwuje starania opiekunów zespołów o podnoszenie artystycznego wydźwięku prezentacji ucząc ich uczestników poprawnej wymowy, zrozumiałych gestów i czysto brzmiących kolęd i pastorałek. A wszystko to świadczy o dużym wkładzie pracy opiekunów zespołów i talencie wykonawców. A bez zaangażowania rodziców dzieci i młodzieży nie było by bogactwa kolorowych strojów i elementów scenografii.

Zespołom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a ich opiekunom życzymy  dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zespołom nienagrodzonym dziękujemy serdecznie za udział  w XXIII ŚPZK i prosimy wierzyć, że i tu, w tych zespołach, jury docenia i zauważa ogromną pracę organizatorską i pedagogiczną opiekunów zespołów, zaangażowanie rodziców w przygotowanie każdej prezentacji. Ten trud i zaangażowanie z pewnością zaowocują nie tylko w niedalekim czasie starannymi i przemyślanymi scenariuszami kolędniczymi autorstwa opiekunów, a bogatsi w doświadczenia sceniczne młodzi aktorzy zadziwią swoją grą świdnicką publiczność.

Serdecznie dziękujemy sponsorom XXIII Świdnickiego Przeglądu Zespół Kolędniczych, a są nimi: Pani Teresa Świło – poseł na sejm RP,  Biuro  Nieruchomości AVIS, Zakład Konfekcji Skórzanej p. Piekielnik,, Firma SONEL, Powiat Świdnicki, Urząd Miasta w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury.

Życzymy wszystkiego dobrego : Jurorzy i Organizator Przeglądu – Świdnicki Ośrodek Kultury