Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA ON LINE

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza On Line

1. Przedmiotem konkursu jest utwór wierszowany rymowany lub biały.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników powyżej 16 roku życia.

3. Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik tekstowy wiersza własnego autorstwa w formacie tekstowym lub PDF na adres mailowy: m.kozlowski@sok.com.pl do 1 marca br.

4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

5. Wyniki konkursu w formie on-line zostaną ogłoszone 5 marca 2020 o godz. 15.00 na stronie www.sok.com.pl i fanpage’u FB Świdnickiego Ośrodka Kultury

6. Jury przyzna finansowe nagrody konkursu po 100 zł każda. Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów bez zgody autorów.

9. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info www.sok.com.pl)

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator turnieju Mariusz Kozłowski: m.kozlowski@sok.com.pl, tel. 74 8515 654, 605 821 750.

turniej 1w_formularz zgłoszeniowy