Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIERSZA OBRAZKOWEGO

1. Przedmiotem konkursu jest utwór wierszowany, który swym kształtem graficznym przypomina kształt jakiegoś przedmiotu, rzeczy, budynku, zwierzęcia itp., nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora.
2. Ogólnopolski Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazkowego odbywa się w 2 kategoriach:
– do lat 15-tu
– od lat 16-tu.
3. Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik tekstowy/graficzny wiersza własnego autorstwa w formacie PDF na adres mailowy: konkurs@sok.com.pl od dnia 23 października do dnia 12 listopada 2023. Praca musi się zmieścić na kartce A4.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Wyniki konkursu w formie on-line zostaną ogłoszone 27 listopada 2023 o godz. 16.00 na stronie www.sok.com.pl, www.czteryzywiolyslowa.pl i fanpage’u FB Świdnickiego Ośrodka Kultury.
6. Jury przyzna 2 główne finansowe nagrody konkursu po 500 zł w każdej kategorii. Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów bez zgody autorów.
9. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.sok.com.pl).
10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

regulamin i karta zgłoszeniowa [do pobrania]