Świdnica, dnia 20.01.2022

Protokół  Jury XIX. Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych 

18.01-20.01.2022 r.

 

Po rocznej przerwie organizowania Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych spowodowanej sytuacją globalnej pandemii koronawirusa, Świdnicki Ośrodek Kultury podjął starania o wznowienie tak ważnych i ciekawych dla świdniczan występów kolędniczych.

Tegoroczny ŚPZK odbył się w dniach 18.01 do 20.01.2022 r. Wzięło w nim udział 8 zespołów.

Po obejrzeniu tych prezentacji kolędniczych jury w składzie:

 1. Kazimiera Momot – przewodnicząca jury,
 2. Tadeusz Szarwaryn – nauczyciel, autor i kompozytor utworów muzycznych (18-19.01.2022),
 3. Przemysław Pojasek – redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”,
 4. Bożena Kuźma – zastępca dyrektora ŚOK-u -(20.01.2022),

postanowiło niżej wymienione zespoły nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne  za najlepsze kreacje aktorskie lub śpiew.

Kryterium oceny Jury, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły następujące elementy składające się na kształt prezentacji:

 • pomysłowość scenariusza;
 • śpiew i aranżacja muzyczna;
 • scenografia i kostiumy;
 • układ choreograficzny;
 • gra aktorska;
 • ogólny, artystyczny wyraz prezentacji.

Ze względu na zbyt małą ilość występujących grup kolędniczych nie przyjęto kryterium wiekowego.

Ocena jury tegorocznego ŚPZK przedstawia się następująco:

I. Nagrodzono nagrodami finansowymi po 500 zł dla każdej z grup:

 1. Teatr Niezależny „Bałałajka” z Zielonej Góry, (spektakl „Scrooge”) – za ciekawą adaptację „Opowieści wigilijnej”, grę aktorską i kreatywne wykorzystanie elementów scenografii;
 2. Grupę teatralną „Pogwarki” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy za kultywowanie tradycji kolędowania po domach z Kozą i Turoniem, prezentację licznych, humorystycznych dialogów, szczerych życzeń i powinszowań dla przyjmujących ich gospodarzy.

II. Wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł dla każdej z grup:   

 1. Niepubliczną Szkołę Podstawową ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy (pokaz pt. „Święta w nas”) – za przekaz, by w przemijaniu czasu nie zatracić najważniejszych wartości, takich jak: miłość, dobroć, wdzięczność, życzliwość i nadzieja.
 2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy (przedstawienie jasełkowe „Była noc”) – za radosne wykonanie tekstów świątecznych piosenek i staranność przekazu słownego.
 3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy (montaż słowno-muzyczny „Hejże ino, dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina”) – za barwne widowisko sceniczne urozmaicone żywiołowymi układami tanecznymi.

III. Nagrody indywidualne w postaci książek otrzymują:

 1. Weronika Bronowicka za rolę Maryi i solistki z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy.
 2. Agata Drozdowicz za rolę Naczelnej Diablicy z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas w Świdnicy.
 3. Aleksander Janik – solista z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Calineczka” w Świdnicy.

IV. Nagrodę indywidualną, (zimowa chatka z piernika do schrupania), przewodniczącej jury, Kazimiery Momot otrzymuje Teatrzyk „Zielona Gęś” z Domu Dziennego „Senior – Wigor” w Świdnicy (spektakl „Wszystkiego najlepszego”) – za pouczający przekaz, że w zmieniających się współcześnie realiach życia codziennego, rodzina i jej zwyczaje świętowania Wigilii i Bożego Narodzenia są bardzo cennymi wartościami zachowania rodzinnej bliskości, wzajemnej miłości i braku osamotnienia.

Tegoroczny Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych z tak niewielkim udziałem grup kolędniczych utwierdził nas wszystkich w przekonaniu, jak bardzo świdniczanie cenią sobie te występy prezentowane w okresie świąt Bożego Narodzenia. Widzą potrzebę wspólnego kolędowania i przeżywania treści biblijnych i kulturowych Polaków. Sytuacja pandemii koronawirusa zubożyła nie tylko  żywiołowość udziału grup kolędniczych w Przeglądzie, ale także odebrała przedstawieniom wiele innych ciekawych elementów, które obserwowaliśmy w ubiegłych latach: ruch sceniczny, barwne kostiumy, ciekawa aranżacja wokalna. Przewijała się natomiast w treściach prezentacji  specjalna potrzeba miłości, bliskości w rodzinie, nie tylko z racji świąt Bożego Narodzenia, ale i zachęta: „Idźmy do ludzi z nadzieją”, „podnieśmy wszyscy nasze serca” i „zaśpiewajmy kolędy Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała Ziemia, cały świat”.

Organizatorzy ŚPZK i jurorzy również z nadzieją oczekują, że jubileuszowy XXX. Przegląd odbędzie się w przyszłym roku w dobrym zdrowiu nas wszystkich i nastrojach po ustaniu zagrożenia pandemią.

Jeżeli możemy mieć tylko życzenie i prośbę to taką, aby jubileuszowy Przegląd zaowocował w występy grup typowo kolędniczych, gdzie oprócz treści biblijnych pojawiają się rozśpiewani kolędnicy oraz tzw. herody z humorem i radością przekazujący świąteczne i noworoczne życzenia dla publiczności.

Uczestniczącym w tegorocznym Przeglądzie składamy serdeczne podziękowania za udział i życzenia wszystkim wspaniałych przeżyć świątecznych w jubileuszowym Przeglądzie.

Pragniemy podziękować również wieloletniemu mecenasowi przeglądu: Firmie SONEL SA.

Do zobaczenia za rok!