Radosław Wiśniewski – poeta, krytyk literacki; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red.„. Jest absolwentem UJ w Krakowie, ponadto studiował w Opolu i Toronto. Mieszka w Brzegu, pracuje we Wrocławiu. Współzałożyciel i aktywny członek działającej w Brzegu grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów. Był jednym z głównych twórców wydawanego przez tę grupę w latach 1998 – 2004 artzinu „BregArt”, w latach 2002-2003 był stałym współpracownikiem pisma „Undergrunt„, w latach 2000-2001 naczelny i jedyny redaktor „Informatora Kulturalnego Opolszczyzny”.

Jest laureatem wielu wyróżnień i nagród literackich, między innymi Literackiej Nagrody Młodych im. Marka Jodłowskiego (1999), Ogólnopolskiej Literackiej Nagrody Młodych warszawskiego oddziału ZLP (1999), a także Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów kultury (2008); stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2004, był brany pod uwagę w nominacjach do „Paszportu Polityki” za rok 2009 (za tom „NeoNoe”).

Publikuje w pismach literackich, stale współpracował z czasopismem „Studium” jako felietonista, nadal współpracuje czasopismem „Odra” jako współredaktor kwartalnego dodatku literackiego – „Ósmy Arkusz” a także od 2007 roku współpracuje z serwisem www.empik.com jako krytyk/publicysta.

Jako krytyk bywa łączony z literaturą zaangażowaną (tekst „Niepodległość gestu” opublikowany w numerze 2(56)/2006 „Studium”) oraz próbą odtworzenia programu artystycznego poezji Neo-apokryficznej. Info: wikipedia

Spotkanie z Radosławem Wiśniewskim poprowadzi Wojciech Koryciński.

Integralną częścią ŚŚL jest Turniej Jednego Wiersza, w którym nagrodą jest 50 zł (należy tylko przyjść i przeczytać SWÓJ wiersz).

A na koniec Środy Literackiej po raz pierwszy Świdnicki Slam Poetycki – Pojedynek Na Słowa – nagroda 50 zł

SLAM to skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo SLAM określa również imprezę, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętności oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru. Ważne jest, że rolę jury pełni właśnie cała zgromadzona publiczność.

regulamin