Program konferencji:

9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników, odbiór materiałów konferencyjnych,
10.00 – 10.15    otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników,
10.15 – 10.40    wystąpienie: Lidii Geringer de Oedenberg (posłanka do Parlamentu  Europejskiego),
10.40 – 11.05    wystąpienie: dr Jerzego Tutaj (członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).
11.05 – 11.15    Wystąpienie „Senior obywatelem”: Pani Magdalena Żelazny-Stokłosa (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu),
11.15 – 12.15    Przerwa kawowa
12.15 – 13.25    Zajęcia w zespołach tematycznych
Zespół A – „Obywatel zrzeszony w NGO a samorząd lokalny” (prowadzący – przedstawiciel DFOP),
Zespół B – „Obywatel 50 plus a  rynek pracy – stan aktualny i perspektywy” (prowadzacy – Janusz Dziewit, dyrektor dolnośląskich oddziałów AG TEST HR),
13.30 – 14.00    Sesja plenarna – wnioski z pracy zespołów tematycznych. Podsumowanie i zakończenie konferencji.