PROTOKÓŁ

JURY XXV ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU

ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

9.01.2017 – 18.01.2017

„…Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się,

…żeby ludzie dobrzy byli,

by się z sobą nie kłócili,

by nie było nigdy wojen”.

„…Nie bójmy się, Bóg jest naszym przyjacielem”.

„…Jezus przychodzi do ciebie, by cię zbawić i to jest

prawdziwy cud Bożego Narodzenia”.

Takie oto przesłanie usłyszeliśmy od kolędujących zespołów w XXV. ŚPZK.

Rekordową liczbę 36 zespołów  kolędniczych oceniło jury XXV. ŚPZK w składzie:

 1. Kazimiera Momot  – przewodnicząca jury,
 2. Małgorzata Braniecka – była dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury,
 3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor, aranżer,
 4. ks. Przemysław Pojasek – redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Przy ocenie zespołów jury zastosowało następujące kryteria:

 • dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
 • bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
 • śpiew i aranżację muzyczną,
 • wprowadzanie do występów kolędniczych nowych, własnych tekstów, pastorałek i piosenek świątecznych, zwłaszcza o zabarwienie regionalnym, świdnickim,
 • grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

 

Oceniając tak liczną grupę występujących zespołów i różnorodność form przekazu bożonarodzeniowych treści, jury przyjęło następującą zasadę oceny: nagroda lub wyróżnienie dla zespołu, nagroda indywidualna za ciekawą kreację aktorskiej postaci, wokal i autorski scenariusz.

 

 1. Zespoły nagrodzone nagrodami finansowymi po 550 zł dla każdej z grup:
 1. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy – za uporządkowany obraz sceniczny wokół stajenki i Bożej Dzieciny w pantomimie z elementami słowa.
 2. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Świdnicy – za barwne, taneczne i wesołe widowisko, pomysłowość sceniczną i bogactwo strojów w prezentacji „Nie płacz Jezu, my Ci zaśpiewamy”.
 3. Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy – za barwną świąteczną rewię i sceniczną dyscyplinę wszystkich przedszkolaków biorących udział w widowisku.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy – za autorski scenariusz, ciekawy układ sceniczny i dobrą stronę muzyczną w prezentacji ”W Betlejem, Betlejem się wydarzyło”.
 5. Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy – za perfekcyjnie opanowaną stronę wokalną i  nastrojową atmosferę występu „Niebo chodzi po Ziemi”.
 6. Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej, Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja” – za podtrzymywanie tradycji polskiego kolędowania po domach z kapelą, z tańcami, śpiewem i bystrymi dialogami  w spektaklu „Gdzie konik siędzie, tam zboże będzie”.
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną OREW w Świdnicy – za pełne radości i werwy przedstawienie „Zagubiony prezent” z udziałem wychowanków, nauczycieli i terapeutów.

II. Zespoły wyróżnione wyróżnieniami finansowymi w wysokości 250 zł dla każdej z grup:

 1. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy – za elementy taneczne w prezentacji „Kolęda kolędników szukała”.
 2. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Świdnicy – za prezentację nowych tekstów piosenki świątecznej, pantomimiczny ruch i poprawną narrację  w występie „Za gwiazdą”.
 3. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Świdnicy – za staranne wykonanie polskich kolęd z akompaniamentem muzycznym w jasełkach „W stajence”.
 4. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy – za wielopokoleniową prezentację jasełkową  „Po kolędzie”, podtrzymującą tradycję obrzędową Bożego Narodzenia.
 5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy – za dynamikę prezentacji i ciekawą scenografię.
 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy – za pantomimę z nastrojową muzyką i efekty grozy w tanecznych jasełkach.
 7. Szkoła Podstawowa w Pszennie – za sceniczny humor, dowcipne teksty i wartką akcję w prezentacji jasełkowej „Światełko”.
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy – za  poszukującą formę przekazu bożonarodzeniowych treści w prezentacji „Przez  siano do Boga”.
 9. Gimnazjum w Pszennie – za barwny i rozbawiony pochód wiejskich kolędników, u których bożonarodzeniowe treści przedstawienia mieszają się z zakupową tendencją przygotowywania świąt Bożego Narodzenia.
 10. Szkoła Podstawowa w Jugowicach – za zgrabne powiązanie słów Ewangelii o Narodzeniu Jezusa w formie pantomimy.
 11.  Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za płynność akcji prezentacji „Łuna na niebie” z wykorzystaniem tekstów mniej znanych.
 12. Dzienny Dom SENIOR WIGOR w Świdnicy, Teatrzyk „Zielona Gęś” – za plastycznie skomponowane sceny do biblijnych treści o Narodzeniu Pana.
 13. Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy – za scenicznie uporządkowany jasełkowy obraz i radosną grę aktorską w „Spełnionym oczekiwaniu”.
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Kalinów” z Kalna – za  typowo kolędniczą prezentację służącą do podtrzymywania bożonarodzeniowej tradycji chodzenia po domach z życzeniami zdrowia i pomyślności na cały Nowy Rok. \
 15. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Świetlica Wiejska w Burkatowie – za kolędniczą prezentację dla wędrujących po domach kolędników z przyśpiewkami i nowymi tekstami mówionymi ładną góralską gwarą.

III. Nagrody indywidualne w postaci kart upominkowych przyznano:

1 Paweł Gutowski za rolę Osiołka z Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Świdnicy.

2 Maja Witkowska za rolę Faustyny z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy.

3 Karina Pawlak  za wokal z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Świdnicy.

4 Magdalena Adamczyk  za wokal z Niepublicznej Szkoły Podstawowej ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy.

 1. TytusTomkiewicz za rolę chłopca i Miłosz Kwiatek za wokal ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy.
 2. Gabriela Polczyńska za rolę Gospodyni z Gimnazjum w Pszennie.

7.Kacper Danisiewicz za rolę Żyda z Teatrzyku Obrzędowego ze Świetlicy Wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

 1. Miłosz Stolpiński za rolę Heroda i Malwina Kulig za rolę Diabła ze Szkoły Podstawowej w Pszennie.
 2. Antoni Niedźwiedzki za rolę Misia z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Świdnicy.

10.Urszula Suchodolska za rolę Owieczki z Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Świdnicy.

 1. Jakub Wiński za rolę Heroda z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.
 2. Macie Zięba za rolę Żyda ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Kalinów” z Kalna.
 3. Stanisław Ostafiński za grę na instrumencie i recytację poezji świątecznej z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy.
 4. Mateusz Szydłowski za rolę starego Gazdy z zespołu UT UNUM SINT.

 

Ponadto nagrodę indywidualną jury XXV. ŚPZK przyznało Sylwii Danisiewicz , instruktorowi Teatrzyku Obrzędowego „Tradycja” z Bystrzycy Górnej, za autorski scenariusz i w uznaniu za stałe  poszukiwania nowych tekstów kolędniczych i rozwiązań scenicznych.

Jury XXV. Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych z wielką uwagą obejrzało 36 prezentacji kolędniczych, bardzo różnorodnych w formie (jasełka, montaże słowno-muzyczne, herody). Rozpiętość wiekowa uczestników Przeglądu przedstawiała się równie imponująco – swoje uzdolnienia aktorskie i inscenizacyjne zaprezentowali: dorośli ( w tym seniorzy), młodzież i dzieci przedszkolne. W ciągu ćwierćwiecza  istnienia ŚPZK na scenie kulturalnej Świdnicy zauważamy duży postęp w dążeniu zespołów pod kierunkiem swoich instruktorów do wzbogacania występów o nowe teksty kolędnicze, kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Świdnickie i regionalne akcenty pojawiały się coraz częściej. Współczesne techniki medialnego przekazu z powodzeniem były wykorzystywane do prezentowania bożonarodzeniowych treści.

Z każdym rokiem odbywającego się ŚPZK oglądamy coraz ciekawsze i bardziej staranne scenografie i układy choreograficzne. Zauważamy, że wykonawcy kolęd,  pastorałek i świątecznych piosenek częściej śpiewają samodzielnie do żywego akompaniamentu.

Teatr kolędowy rządzi się własnymi prawami: wypowiadane ze sceny słowo i śpiew  nie powinno być podawane przez mikrofony, bo dekoncentrują uwagę wykonawców, na czym traci ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

25.lecie  ŚPZK zaowocowało zgromadzeniem licznych ciekawych scenariuszy kolędniczych, albumów zdjęć dokumentujących świdnickie tradycje kolędnicze. A wszystko to świadczy o wkładzie świdniczan w rozwój narodowego dorobku kulturalnego i jednoczy całe pokolenia świdnickie wobec wartości tworzenia bożonarodzeniowej kultury obrzędowej.

Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Zakładowi Konfekcji Skórzanej p. Piekielnik,, Firmie SONEL, Biuro Nieruchomości AVIS, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury

 

 

 

                                     

 

Świdnica 18.01.2017.