PROTOKÓŁ

JURY XXIV ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  12.01.2016 –  15.01. 2016 R.

 

 

W tegorocznym Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbył się w dniach  12.01.2016 – 15.01. 2016 r. wzięło udział  35 zespołów i ponad 2000   uczestników. Prezentacje kolędowe zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów w większości nauczycieli szkół i przedszkoli oraz animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji kolędniczych jury w składzie:

 1. Kazimiera Momot – przewodnicząca ŚPZK
 2. Małgorzata Braniecka – członek jury ŚPZK, była dyrektor ŚOK
 3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek, wielokrotny laureat ŚPZK
 4. ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”

postanowiło wyróżniającym się warsztatowo i aktorsko zespołom przyznać nagrody lub wyróżnienia oraz nagrody indywidualne za ciekawe role kolędnicze i śpiew.

W ocenie prezentacji jury zwracało uwagę na:

 • dobór scenariusza dla odpowiedniej grupy wiekowej;
 • scenografię, kostiumy i układ choreograficzny;
 • śpiew i aranżacje muzyczne;
 • grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

Przy ocenie jury przyjęło przede wszystkim kryterium wiekowe. Stąd też przyznano  nagrody i wyróżnienia w grupach występujących uczestników ŚPZK: w przedszkolnej, w grupie  szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci i młodzieży z fundacji. świetlic środowiskowych i parafii oraz w grupie uczestników dorosłych.  Przyznane zostały nagrody indywidualne za aktorskie role. W tegorocznym Przeglądzie przyznano także nagrody i wyróżnienia  Biskupa Świdnickiego i członków jury.

 

 

I.            W grupie przedszkolnej

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 

 

 1. Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy – za przejrzysty rysunek sceniczny, nietuzinkową choreografię, bogactwo kostiumów i włączenie się grona pedagogicznego we wspólną grę z przedszkolakami w prezentacji „Od Bieguna do Betlejem”.

 

 1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy –za wpisanie prawdy o Bożym Narodzeniu w realia współczesnego świata i Kościoła oraz za przejrzysty obraz sceniczny w prezentacji pantomimicznej. Nagroda przewodniczącej jury.

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy – za prezentację „Świątecznego czasu” w formie bożonarodzeniowego widowiska, pomysłową scenografię i bogactwo kostiumów wykonanych własnoręcznie.

 

 

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy – za plastyczność prezentacji „Witaj, Jezu ukochany”.

 

 1. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy – za poprawne przesłanie teologiczne i radosną nowinę, że Bóg zawsze jest z nami. Nagroda Biskupa Świdnickiego.

 

 1. Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek” oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne w Świdnicy – za prezentacje „W Betlejem stajence” i „Jasełka w hipermarkecie” utwierdzające nas o potrzebie podtrzymywania tradycji kolędowania zarówno dzieci jak i dorosłych oraz sensie jej wartości kulturowych i duchowych. Z tego też powodu oraz dlatego. że te dwa przedstawienia wywodzą się z jednej placówki oświatowej, jury oceniło je całościowo.

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świdnicy – za uporządkowany rysunek sceniczny i wyrazisty przekaz słowny w prezentacji „Pokłon pastuszków”.

 

 

II. W grupie szkół podstawowych  i gimnazjów

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 

 

 1. Szkoła Podstawowa w Pszennie – za dopracowaną scenografię, walory muzyczne, grę aktorską postaci i teksty własne mówiące o tożsamości uczestników  prezentacji „My, dzieci Kopernika”.

 

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy – za pomysłowy scenariusz niosący refleksję nad tym, co z miłości Bóg może uczynić dla człowieka. Prezentacja „Żłób kamienny, żłób ciemny”.

 

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za stronę wokalną i aktualność przesłania, abyśmy w obliczu 1050. rocznicy Chrztu Polski mogli spojrzeć na Jezusa i Mu zaufać. Prezentacja „Polska ukochana wita swego Pana”.

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy – za dopracowany ruch sceniczny i tańce oraz wzbogacenie widowiska mniej znanymi tekstami pastorałek.

 

 

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 

 

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach – za wartkość akcji i poprawność dykcji występujących postaci. Prezentacja „Niesforna klasa”.

 

 1. Społeczne Gimnazjum w Świdnicy – za nastrojową muzykę i wprowadzenie elementów teatru cieni w jasełkowej prezentacji „Jeden zero dla nieba”.

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdnicy – za pomysłowe rozwiązania scenograficzne w prezentacji jasełkowej.

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy – za żywiołowe wyśpiewanie nowiny o Bożym Narodzeniu, niosącej ziarno pokoju, radości, miłości  i szczęścia.  Prezentacja jasełkowa i montaż słowno-muzyczny „Bóg się rodzi”.

 

 1. Gimnazjum w Lutomii Dolnej – za plastykę prezentacji i dostosowanie treści do wieku wykonawców.

 

 

III . Fundacje, świetlice środowiskowe dzieci i młodzieży, parafie, ośrodki kultury

 

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł

 

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Ligocie Polskiej – za spektakl jasełkowy teatralno-pantomimiczny wyrażający głęboką symbolikę prawd wiary z zaskakującą narracją w formie ruchu i gestu.

 

 

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 

 

 1. Parafia pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy – za autorski scenariusz „Dzieckiem stał się dla nas”, poprawną dykcję grających i wprowadzenie elementów teatru grozy.

 

 1. Świetlica Wiejska w Burkatowie – za integracyjne pokoleniowo przedstawienie kolędnicze „Kolędziorze z królem Herodem” i prezentację tekstów mniej publikowanych.

 

 1. Świetlica środowiskowa „Muchomorki” w Mieroszowie – za dobrą grę aktorską w międzypokoleniowej obsadzie w jasełkowym przedstawieniu „Trza się nawracać”.

 

 1. Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy – za ciekawe rozwiązania scenograficzne w jasełkach „Dobry Pasterz”.

 

 

 

 1. Grupa uczestników dorosłych

 

 

  Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 

 

 

 1. Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej – za  humor, ruch sceniczny, kolędnicze przyśpiewki i rozbawienie publiczności swą profesjonalną grą. Prezentacja kolędnicza „Gdzie turoń chodzi”.

 

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy – za przypomnienie tradycyjnych polskich zwyczajów bożonarodzeniowych i nastrojową prezentację świątecznych piosenek niosących nadzieję na lepsze jutro.

 

 

 

Nagrody indywidualne za grę aktorską w postaci kart upominkowych oraz nagród rzeczowych otrzymują:

 

 1. Stanisław Zarębiński z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy za rolę MIKOŁAJA
 2. Malwina Kulig ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę HERODA
 3. Adam Tabaka ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za WOKAL
 4. Daniel Suchojad ze Społecznego Gimnazjum w Świdnicy  za rolę LUCYFERA
 5. Stanisław Madziara ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy   za rolę FRANCISZKANINIA
 6. Maksymilian Gerus ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy za rolę TURYSTY. Nagroda jurora Tadeusza Szarwaryna.
 7. Hubert Hołdys ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy za rolę KRÓLA. Nagroda jurora ks. Romana Tomaszczuka
 8. Marcel Borkowski ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy za rolę AKORDEONISTY. Nagroda jurora ks. Romana Tomaszczuka
 9. Wiktoria Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy za rolę MARYJI
 10. Konrad Kluza z parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy za rolę BELZEBUBA
 11. Filip Kmera  ze Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie za rolę UŁANA
 12. Nikola Aftyka ze Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie za rolę ANIOŁKA
 13. Izabela Zielińska ze Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie za rolę KUBY
 14. Grzegorz Gałecki z Fundacji UT UNUM SINT w Świdnicy za rolę KRZYSIA
 15. Lucyna Piątkowska z Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor za rolę GERDY

 

 

Na finał ŚPZK jury wytypowało prezentację z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy z bożonarodzeniowym widowiskiem zatytułowanym  „Świąteczny czas”, prezentującym  pomysłowy scenariusz, bogactwo kostiumów, wartką akcję sceniczną i dobrą grę małych aktorów.

W tegorocznym ŚPZK odnotowujemy rekordową ilość zespołów i uczestników biorących udział w Przeglądzie: 35 zespołów i ponad 2000 uczestników.

Niesłabnące zainteresowanie ŚPZK świadczy o tym, jak bardzo świdniczanie cenią sobie przywiązanie do symboli wiary katolickiej  oraz dorobku kultury narodowej, starając się jednocześnie wzbogacać te wartości o elementy regionalne – świdnickie, jak np. w przedstawieniu Szkoły Podstawowej w Pszennie, Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie, świetlicy Wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

W prezentacjach przeważały jasełka przedstawiane przede wszystkim przez grupy przedszkolne. I tutaj narodzenie Bożej Dzieciny połączone było z dziecięcą radością, tańcem, zabawą wokół Żłóbka, przedstawieniem zwyczajnych przygotowań do świąt, a okraszone pięknymi tekstami piosenki świątecznej. Barwnym korowodom kolędniczych przebierańców podążających do Betlejem towarzyszyły zawsze postacie ucharakteryzowane na zwierzęta, ptaki, rośliny, a więc cała natura oraz bajkowi bohaterowie.

Z zaciekawieniem oglądnęliśmy przedstawienia w których występowali dorośli wraz z dziećmi (Świetliba Środowiskowa „Muchomorki” z Mieroszowa, Świetlica Wiejska w Burkatowie, Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy). Jest to cenne zjawisko pielęgnowania polskiej tradycji narodowej kolędowania i przekazywania tego dorobku kulturowego młodemu pokoleniu.

Tegoroczny ŚPZK zaowocował prezentacją zróżnicowanych scenariuszy, poszukującymi formami przekazu, a barwne stroje, nastrojowa muzyka i sceniczna zabawa uczestników Przeglądu były dopełnieniem artystycznych przeżyć  widowni.

Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Zakładowi Konfekcji Skórzanej p. Piekielnik,, Firmie SONEL, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury

Jury docenia duży wkład świdniczan w przygotowanie przedstawień, a więc aktorów, opiekunów, rodziców i kierownictwa placówek oświatowych i kulturalnych. I choć niektóre   zespoły nie zostały nagrodzone lub wyróżnione, to jednak jury z wielką sympatią wyraża się o ich chęciach udziału w naszej tradycji  kolędniczej i wszystkim im życzy sukcesów w następnym roku, roku, daj Boże, XXV. ŚPZK.

Zespołom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

 

Świdnica, 15.01.2016