Za nami eliminacje powiatowe XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii szkół podstawowych. 22 marca br. w sali lustrzanej Świdnickiego Ośrodka
Kultury zaprezentowało się 23 młodych wykonawców z powiatu świdnickiego. Jury w
składzie Małgorzata Braniecka, Adriana Miara i Violetta Sobczak miało nie lada
problem z wyłonieniem 3 reprezentantów naszego powiatu na spotkanie finałowe w
Kłodzku. Poziom prezentacji był tak wysoki i wyrównany, że najchętniej jurorzy
przyznaliby więcej nagród. Ostatecznie przyznano aż 7 wyróżnień. Otrzymali je:
1. Dawid Michnik
2. Kajetan Boczanowski
3. Dawid Filipczak
4. Kinga Półtorak
5. Wiktoria Mytych
6. Martyna Słobodzian
7. Natalia Wiatrowska

Jury nagrodziło i tym samym awansowało do finału wojewódzkiego konkursu
recytatorskiego „Pegazik” w kat. szkół podstawowych następujących wykonawców:

1. Michała Czekatowskiego
2. Bartosza Piekielnego
3. Miłosza Stolpińskiego

23 marca zaprezentowało się 17 wykonawców w kategorii gimnazjalnej. Jury w składzie
Małgorzata Braniecka, Kinga Zych i Violetta Sobczak po długich i burzliwych obradach
wyłoniło finałową trójkę i przyznało 6 wyróżnień. Poziom prezentacji jury określiło
jako dobry, przekazało swoje uwagi krytyczne w trakcie podsumowania konkursu i na
konsultacjach indywidualnych z wykonawcami i ich opiekunami.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiło wyróżnić nagrodami książkowymi
następujących wykonawców:
1. Huberta Kołodzieja
2. Wiktorię Figurę
3. Hannę Szalecką
4. Kacpra Sowę
5. Kingę Kępę
6. Oliwię Łuszyńską

oraz nagrodzić nagrodami książkowymi i tym samym awansować do finału wojewódzkiego
konkursu recytatorskiego „PEGAZIK” w kat. gimnazjów następujących wykonawców:

1. Julię Dubinę
2. Zofię Malinowską
3. Julię Wabik

Finał Wojewódzki odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przy
placu Władysława Jagiełły 1 w Kłodzku:
młodsi – 27 kwietnia 2016 roku
starsi – 28 kwietnia 2016 roku