Protokół Jury
XII Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych
„Wyobraźnia bez granic” 12-14 kwietnia 2016 r.

 W tegorocznej edycji Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. wzięło udział 12 zespołów o łącznej liczbie 308 uczestników (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Przedstawienia teatralne przygotowane zostały przez nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Świdnicy przy wydatnej pomocy rodziców.

Jury obradowało w składzie:
Przewodnicząca– Małgorzata Braniecka – długoletni działacz kultury
oraz członkowie: Izabela Rychel – przedstawiciel  Centrum Językowo-Szkoleniowego w Świdnicy „DON QUIJOTE”, Katarzyna Skupień-Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy.

Przy ocenie spektakli jury wzięło pod uwagę: scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenie artystyczne, radość z bycia aktorem oraz swobodę poruszania się po scenie. Po obejrzeniu wszystkich spektakli jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:

Statuetkę i główną nagrodę przyznano za spektakl:

– „O STRASZLIWYM SMOKU I DZIELNYM SZEWCZYKU PRZEŚLICZNEJ KRÓLEWNIE I KRÓLU GWOŹDZIKU”

w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy

Wyróżnienia równorzędne otrzymały następujące placówki:

Wyróżnienie za radość, spontaniczność i promowanie aktywności fizycznej otrzymuje Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 za przedstawienie „NASZ CYRK”.

Wyróżnienie za dobór różnych technik teatralnych  otrzymuje Przedszkole Miejskie nr 3  za przedstawienie „JAS I MAŁGOSIA”.

Wyróżnienie za propagowanie treści patriotycznych i umiłowania „Małej Ojczyzny” przyznano dla Przedszkola Miejskiego nr 15 za przedstawienie „NASZE POLSKIE MIASTA”

Wyróżnienie za ciekawą formę muzyczno-teatralną przyznano dla Przedszkola Miejskiego nr 6 za przedstawienie „PIOTRUŚ PAN”.

Wyróżnienie za oprawę muzyczną, rozśpiewanie i bogatą scenografię przyznano dla „Akademii Przedszkolaka” za przedstawienie „ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK”.

Wyróżnienie za propagowanie postaw proekologicznych przyznano dla Przedszkola Miejskiego nr 14 za przedstawienie „MALI TURYŚCI”.

Wyróżnienie za scenografię stroje i radość gry aktorskiej przyznano dla Przedszkola Miejskiego nr 4 za przedstawienie „O PSZCZÓŁCE CO SZCZĘŚCIA SZUKAŁA”.

Wyróżnienie za spontaniczność, ruch sceniczny i radość przyznano dla Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” za przedstawienie „JAK TO MAŁY ELEMELEK W WIELKIM MORZU BRAŁ KĄPIELE”.

Wyróżnienie za  propagowanie zasad dobrego zachowania przyznano dla Przedszkola Miejskiego nr 1 za przedstawienie „KRÓLEWNA GBURKA”

 Wyróżnienie za dobór treści do możliwości małych aktorów przyznano dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowy Domek” za przedstawienie „DARY CZTERECH WRÓŻEK”.

Wyróżnienie za propagowanie wartości rodzinnych przyznano dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” za przedstawienie „REWIA Z DZIECIĘCYM PRZESŁANIEM”.

Ponadto Jury przyznało Wyróżnienia indywidualne które otrzymują :

 – Julia Rokicka z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16  za postać „Tancerki”.

Aleksandra Biros z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać „Narratorki”.

Zuzanna Barszczewska z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać „Narratorki”

Wojciech Gabrylczuk z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać „Czarodzieja”

Kalina Rodziewicz z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać asystentki CZARODZIEJA

– Julianna Śliwka z „Akademii Przedszkolaka” za postać „Czarodziejki”.

– Sebastian Witkowski z „Akademii Przedszkolaka” za postać „Kota”.

– Kacper Jagiełlo z Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Domek” za  postać „Narratora”.

– Mikołaj Klonowski z Przedszkola Miejskiego nr 6 za rolę „Pieska”.

– Antoni Niedźwiecki z Przedszkola Miejskiego nr 6 za rolę „Piotrusia Pana”.

Julia Paruch z Przedszkola Miejskiego nr 1 za rolę „Gburki”.

Oliwer Bizoń z Przedszkola Miejskiego nr 1 za rolę „Królewicza”.

– Marta Lurka z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Żabki”.

– Amelia Maśluszczak z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Pszczółki”.

-Amelia Rakowska z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Królika”.

– Franciszek Rybka z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać ”Narratora”.

– Franciszek Halicki z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” za postać „Tancerza”.

– Bartek Kopaczewski z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” za postać „Robota”.

 – Natalia Zakrzewska z Przedszkola Miejskiego nr 3 za postać ”Czarownicy”.

– Zuzanna Rymczak z Przedszkola Miejskiego nr 3 za postać „Małgosi”.

– Anna Chudziak z Przedszkola Miejskiego nr 3 za postać „Narratora”.

Kajetan Andruszkiewicz z Przedszkola Miejskiego nr 14 za rolę „Borsuka”

Kamil Grochociński z Przedszkola Miejskiego nr14 za rolę „Narratora”

Lena Baranowska z Przedszkola Miejskiego nr14 za rolę „Kwiatka”

Bartosz Gotwald – z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 za rolę Smoka

– Pamela Jureczko  z Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 6 za postać siostry „Ochmistrzyni”.

– Aleksander Żurek z Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 6 za rolę „Bajkopisarza”.

– Katarzyna Wierzbicka z Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 6 za rolę „Czarownicy”.

– Mateusz Pohl z Przedszkola Niepublicznego Radosny Delfinek i Maja Białoń z   Przedszkola Miejskiego nr 1 zostali wyróżnieni  bonem   na kurs języka angielskiego od września do grudnia 2016 r. przez przedstawiciela firmy Centrum Językowo-Szkoleniowego w Świdnicy „DON QUIJOTE.

Na tym praca Jury została zakończona. Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za udział i propagowanie wychowania przez sztukę.