19.04 | 09:00-15:00 | Żywa Biblioteka w Świdnicy (dla szkół) + Pokaz dla szkół “Obcy na mojej kanapie”, reż. Grzegorz Brzozowski | Teatr Miejski

19.04 | 17:00 – 19:00 | Żywa Biblioteka w Świdnicy | Teatr Miejski

 

Żywa Biblioteka ma na celu propagowanie postawy tolerancji wobec różnorodności, kultury wzajemnego szacunku i dialogu. Książkami w Żywej Bibliotece są ludzie, reprezentanci różnych grup społecznych, którzy często nie są w społeczeństwie akceptowani lub spotykają się z krzywdzącym, stereotypowym postrzeganiem.
Czytelnik, wypożyczając Książkę, wchodzi z nią w dialog, podczas którego ma możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o niej, a także zmiany nastawienia względem tej osoby.
Celem projektu jest zmiana negatywnej postawy wobec inności na taką, która oparta jest na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
Tytuły Żywych Książek:
1. Amazonka
2. Żołnierz
3. Sybirak
4. Abstynent (Absurdalnie Trzeźwy Abstynent)
5. Iluzjonista (Iluzja czyli praca i pasja w jednym)
6. Matka dziecka niepełnosprawnego (Przetrwanie w Polsce)
7. Żydówka
8. Artysta
9. Neofitka – zwolenniczka nie palenia papierosów
10. Osoba na wózku inwalidzkim (Dwa życia)
11. Ukrainka
12. Ksiądz prawosławny
13. Katolik (Moje życie z Bogiem)
14. Żona księdza prawosławnego
15. Matka dziecka adoptowanego (Druga mama)
16. Osadzony (Osoba odizolowana przez wiele lat)
17. Osoba bezdomna (Niespełnione marzenia)
Gośćmi spotkania będą Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska oraz jej zastępca, Szymon Chojnowski, którzy z chęcią opowiedzą o swojej pracy, inspiracjach, a także ciekawostkach z życia włodarzy miasta.