Konopnicka, Baczyński? To nie jest istotne. Ważne będzie to w jaki sposób i z jakimi emocjami wypowiemy słowa ważne, choć czasem gorzkie.

Jak co roku w lirycznym, pełnym nostalgii i zadumy nastroju zatrzymamy się na słowach utworów treści patriotycznych, które prezentować będą młodzi ludzie.

Konkurs ma formę prezentacji jednego utworu podnoszącego treści patriotyczne. Ocenimy dobór treści, jego interpretację, kulturę słowa oraz ogólny odbiór artystyczny. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie odbędzie się w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Więcej informacji tutaj oraz na stronie MDK.