Informacja Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Szanowni Państwo,

zarządzeniem Prezydenta Miasta wznawiamy konsultacje społeczne z mieszkańcami Świdnicy dotyczące zagospodarowania Skweru Lecha Kaczyńskiego znajdującego się
w historycznym centrum u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.

Przypomniany zgłoszone propozycje pomników, jakie miałyby być usytuowane na skwerze:
1. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego propozycja Społecznego Komitetu Patriotycznego
w Świdnicy;
2. Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego propozycja Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej;
3. Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej propozycja Społecznego Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.
Ankiety papierowe, które należy wrzucać do urn dostępne są w następujących punktach miasta:
• Urząd Miejski ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta pok.1a
• Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33
• Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna ul. Franciszkańska 18 oraz filie:
nr 1 – ul. Wrocławska 44, nr 2- tymczasowa siedziba przy SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5 – ul. Kraszowicka 55
• Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, Rynek 44
• Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
• Informacja Turystyczna ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).

Elektroniczny formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl.

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 27 maja 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.
Przypominamy: pełnoletni mieszkaniec Świdnicy może wypełnić jedną ankietę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.