ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH PROJEKTU ALCHEMIA TEATRALNA OGŁASZA KONKURS NA SZTUKĘ TEATRALNĄ

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2016

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica.
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2016.
Decyduje data stempla pocztowego.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych, I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

ZAPRASZAMY DO PISANIAA2_konkurs_sztuka_2016