DOŁĄCZ NA FACEBOOKU!

Orkiestra Music Label powstała pod koniec 2013 roku z inicjatywy Joanny Janas. Tworzą ją studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu a także uczniowie szkół muzycznych II stopnia działających na terenie Dolnego Śląska. Zespół rozpoczął próby w styczniu 2014. Koncert inaugurujący działalność orkiestry odbędzie się 2.03.2014 roku, a usłyszeć będzie można dzieła muzyki poważnej (wśród nich Uwerturę z opery „Wilhelm Tell”, uwerturę z opery „Carmen” a także I część z suity orkiestrowej „Romeo i Julia”) a także dzieła muzyki filmowej (między innymi „Raiders march” z filmu „Indiana Jones”, „Gabriel’s oboe” z filmu „Misja”).

Joanna Janas jest tegoroczną absolwentką kierunku chóralistyka Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie dyrygowania prof. Heleny Tomaszek-Plewy. Studia realizowała na dwóch specjalnościach:
1) prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych,
2) edukacja muzyczna.
Od 2004 rok doskonali umiejętność gry na organach. Ma na koncie kilka recitali organowych, podczas których wykonała między innymi Preludia i Fugi Johanna Sebastiana Bacha, Toccatta z V Symfonii Charlesa Marie Widora, Suita gotycka Leona Boelmanna, i wiele innych. W 2008 roku ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu prof. Natalii Ceroń–Janusz. W 2012 roku wraz z siostrą (Barbarą Janas) zdobyła III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Krakowie, w kategorii na cztery ręce (I i II nagroda nie zostały przyznane). Od 2014 roku prezes Stowarzyszenia Music Label oraz dyrektor artystyczny i dyrygent Orkiestry Music Label.