Stanisław Szczyciński

Kantata reformacyjna

Dnia 26 października 2018 roku o godzinie 18.00 w Kościele Pokoju w Świdnicy zostanie wykonana Kantata Reformacyjna.To kompozycja Stanisława Szczycińskiego do słów Jacka Cygana napisana w 2017 roku na 500-lecie Reformacji.

Kantata Reformacyjna to dzieło o formie oratoryjnej wypełnione muzyczną treścią z użyciem środków wyrazu od baroku aż do czasów współczesnych. Utwór ten przybliża słuchaczom ważne treści teologiczne i historyczne niosąc je w atrakcyjnej  formie muzycznej.

narrator: Jacek Cygan
partie wokalne: Barbara Sobolewska-Szczycińska, Tomasz Lorek i Paweł Szczyciński
organy: Zuzanna i Maciej Batorowie
chór: Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze
orkiestra: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu i sekcja rytmiczna
kierownictwo muzyczne: Stanisław Szczyciński

Kantata powstała z inicjatywy Ewy Jóźwiak i Władysława Scholla – działaczy Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. W zgodnej współpracy ludzi różnych wyznań tworzyło się dzieło, któremu Jacek Cygan nadał roboczy tytuł Słowo i ludzie. Słowo – twórca tekstu nawiązuje do głównych idei reformatorów, do podkreślenia wagi ciągłego korzystania z mądrości i boskiego działania Pisma Świętego, do mocy i bezwarunkowości Łaski Bożej, do mocnego i praktycznego oparcia zasad życia na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Ludzie – dla lepszego poznania idei i historii Reformacji Jacek Cygan kreśli sylwetki ludzi tworzących Reformację, zwracając uwagę na ich osobowości i emocje towarzyszące ich działaniom.

Kantata Reformacyjna przybliża słuchaczom ważne treści teologiczne i historyczne niosąc je w muzycznej formie nacechowanej komunikatywnością. Ważnym aspektem przekazu jest mocny akcent ekumeniczny, szczególnie obecny w przedostatniej części Kantaty Aby wszyscy byli jedno. Wreszcie ostatnia część Kantaty Deo Gloria! jest hymnem pochwalnym dla wspólnego Boga. Hymnem, który powinien łączyć serca ludzi różnych wyznań mimo wszystkiego, co wciąż jeszcze ich dzieli.