Przegląd, to inicjatywa powstała w ramach obchodów Jubileuszu 5-lecia Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jej hasłem przewodnim jest „Piosenka jest dobra na wszystko”. Występy  zespołów oceniane są przez jury złożone z wybitnych muzyków i instruktorów muzyki, w następującym składzie: Beata Bartko-Kozieł, Mirosława Druzd, Jan Górski, Mirosław Jabłoński. Mimo formuły konkursu, rywalizacja staje na dalszym planie, bo najważniejszą zasadą przeglądu jest radość ze śpiewania we wspólnocie zaprzyjaźnionych osób.

Impreza od początku była pomyślana, nie jako pole do ostrej rywalizacji, ale raczej jako spotkanie ludzi lubiących śpiewać i chcących się zaprezentować.

Przy takim założeniu cele Przeglądu można sformułować następująco:
– propagowanie śpiewu i wspólnego śpiewania jako formy aktywności i spędzania czasu wolnego,
– zaprezentowanie siebie  i swojego dorobku w dziedzinie śpiewu  przez poszczególne zespoły,
– kontynuowanie i poszerzenie pola współpracy miedzy sąsiednimi uniwersytetami  i stowarzyszeniami trzeciego wieku.

Każda edycja imprezy miała nieco inny charakter wynikający z tematyki lub zakresu repertuarowego. I tak – pierwsza edycja (2011) to piosenki turystyczne i biesiadne, druga edycja (2012) to szanty a tematem tegorocznej edycji jest miłość.

W każdej edycji zespoły wykonują po 3 wybrane przez siebie utwory.