DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

II Zjazd Świdniczan 2014

W sierpniu 2014 r. już po raz drugi planujemy zorganizować wielkie spotkanie, aby uczcić wkład wszystkich pokoleń i wielu narodów Europy w budowę Świdnicy – Miasta, które wyrosło na największych europejskich szlakach handlowych, na Dolnym Śląsku, w sercu naszego kontynentu – Miasta, które z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej uczyniło główny atut swojego rozwoju – Miasta, które nie zapomina o swoich mieszkańcach, żyjących w najodleglejszych zakątkach Europy i całego świata.

Chcemy, aby – tak jak przed rokiem – do Świdnicy przyjechali wszyscy świdniczanie – i ci, którzy wyjechali w poszukiwaniu perspektyw, jakie otworzył przed nimi jednolity rynek pracy Unii Europejskiej, jak i ci, którzy musieli opuścić nasze miasto w wyniku dramatycznych wydarzeń historycznych XX wieku.

KLIKNIJ W PLAKAT, BY POZNAĆ PROGRAM ZJAZDU

Powitajmy wszystkich Świdniczan 21 sierpnia 2014 roku!

Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek.

Zapraszamy w gościnne progi naszego miasta:

 obecnych mieszkańców Świdnicy,
 przedwojennych świdniczan narodowości niemieckiej,
 uchodźców greckich, którzy znaleźli tu schronienie w latach 50-tych i 60-tych XX wieku,
 Żydów, którzy wyjechali w latach 50-tych, aby budować państwo Izrael, jak i tych, którzy zostali zmuszeni do emigracji po roku 1968,
 Polaków, którzy opuścili Świdnicę w latach 70-tych i 80-tych, często uciekając przed represjami politycznymi,
 Rosjan, którzy urodzili się w Świdnicy w rodzinach pracujących dla Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i opuścili nasze miasto w latach 1991-1992,
 tych wszystkich, którzy w poszukiwaniu tymczasowej lub stałej poprawy statusu materialnego wyemigrowali w XXI wieku do różnych zakątków Polski, wielu krajów Europy, obu Ameryk i Australii.

W Zjeździe uczestniczyć będą wszyscy, którzy zarejestrują się w biurze organizacyjnym lub wyślą formularz rejestracyjny i w dniach Zjazdu odbiorą specjalny identyfikator.

Uczestnictwo w Zjeździe jest bezpłatne.

Dla uczestników przedsięwzięcia, oprócz innych atrakcji, zostaną przygotowane wycieczki turystyczne – rowerowe i autokarowe – po Świdnicy i regionie. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym.

ZAPRASZAMY DO ŚWIDNICY!