Świdnicki Ośrodek Kultury  serdecznie zaprasza  wszystkich twórców niepełnosprawnych do udziału w III Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2014, którego eliminacje dla regionu byłego województwa wałbrzyskiego odbędą się właśnie w Świdnicy. Głównymi organizatorami Przeglądu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które współpracują z ośrodkami kultury z województwa dolnośląskiego. 

GaleriON skierowany jest skierowany do uzdolnionych artystycznie niepełnosprawnych twórców naszego regionu. Jego założeniem jest wyszukanie najzdolniejszych artystów, którzy z powodu swojej niepełnosprawności mają utrudniony start w artystyczne życie.

Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2014 r. – należy je przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: wb@galerion.pl. Szczegóły naboru są dostępne pod adresem: http://galerion.pl/o-projekcie

Powołane przez organizatora Jury dokona wyboru prac na podstawie nadesłanych elektronicznie do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, 17 czerwca o godz. 13.00.

W uroczystym koncercie weźmie udział komisja artystyczna, która po obejrzeniu wszystkich zakwalifikowanych laureatów zaprosi do udziału w Finałowym  Koncercie, który odbędzie się we Wrocławiu w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w miesiącu wrześniu 2014r.

Zachęcamy do obejrzenia Koncertu Galowego z ubiegłego roku na stronie internetowej www.galerion.pl

Więcej informacji udziela koordynator regionu wałbrzyskiego – Pani Bożena Kuźma, tel. 74 851 56 55, emial: b.kuzma@sok.com.pl

Regulamin konkursu dostępny tutaj.