FINAŁ XXIV Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Strona główna/Teatr/FINAŁ XXIV Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych

FINAŁ XXIV Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Serdecznie zapraszamy na godz.17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury  na uroczyste rozstrzygnięcie XXIV Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.

 

PROTOKÓŁ

 

JURY XXIV ŚWIDNICKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH W tegorocznym Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbył się w dniach  12.01.2016 – 15.01. 2016 r. wzięło udział  35 zespołów i ponad 2000   uczestników. Prezentacje kolędowe zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów w większości nauczycieli szkół i przedszkoli oraz animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prezentacji kolędniczych jury w składzie:

 1. Kazimiera Momot – przewodnicząca ŚPZK
 2. Małgorzata Braniecka – członek jury ŚPZK, była dyrektor ŚOK
 3. Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek, wielokrotny laureat ŚPZK
 4. ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”

postanowiło wyróżniającym się warsztatowo i aktorsko zespołom przyznać nagrody lub wyróżnienia oraz nagrody indywidualne za ciekawe role kolędnicze i śpiew.

W ocenie prezentacji jury zwracało uwagę na:

 • dobór scenariusza dla odpowiedniej grupy wiekowej;
 • scenografię, kostiumy i układ choreograficzny;
 • śpiew i aranżacje muzyczne;
 • grę aktorską oraz ogólny wyraz kolędniczej prezentacji.

Przy ocenie jury przyjęło przede wszystkim kryterium wiekowe. Stąd też przyznano  nagrody i wyróżnienia w grupach występujących uczestników ŚPZK: w przedszkolnej, w grupie  szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci i młodzieży z fundacji. świetlic środowiskowych i parafii oraz w grupie uczestników dorosłych.  Przyznane zostały nagrody indywidualne za aktorskie role. W tegorocznym Przeglądzie przyznano także nagrody i wyróżnienia  Biskupa Świdnickiego i członków jury.

 

I. W grupie przedszkolnej

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 1. Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy – za przejrzysty rysunek sceniczny, nietuzinkową choreografię, bogactwo kostiumów i włączenie się grona pedagogicznego we wspólną grę z przedszkolakami w prezentacji „Od Bieguna do Betlejem”.
 1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy –za wpisanie prawdy o Bożym Narodzeniu w realia współczesnego świata i Kościoła oraz za przejrzysty obraz sceniczny w prezentacji pantomimicznej. Nagroda przewodniczącej jury.
 1. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy – za prezentację „Świątecznego czasu” w formie bożonarodzeniowego widowiska, pomysłową scenografię i bogactwo kostiumów wykonanych własnoręcznie.

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy – za plastyczność prezentacji „Witaj, Jezu ukochany”.
 1. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy – za poprawne przesłanie teologiczne i radosną nowinę, że Bóg zawsze jest z nami. Nagroda Biskupa Świdnickiego.
 1. Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek” oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne w Świdnicy – za prezentacje „W Betlejem stajence” i „Jasełka w hipermarkecie” utwierdzające nas o potrzebie podtrzymywania tradycji kolędowania zarówno dzieci jak i dorosłych oraz sensie jej wartości kulturowych i duchowych. Z tego też powodu oraz dlatego. że te dwa przedstawienia wywodzą się z jednej placówki oświatowej, jury oceniło je całościowo.
 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świdnicy – za uporządkowany rysunek sceniczny i wyrazisty przekaz słowny w prezentacji „Pokłon pastuszków”.

 

II. W grupie szkół podstawowych i gimnazjów

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 1. Szkoła Podstawowa w Pszennie – za dopracowaną scenografię, walory muzyczne, grę aktorską postaci i teksty własne mówiące o tożsamości uczestników  prezentacji „My, dzieci Kopernika”.
 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy – za pomysłowy scenariusz niosący refleksję nad tym, co z miłości Bóg może uczynić dla człowieka. Prezentacja „Żłób kamienny, żłób ciemny”.
 1. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za stronę wokalną i aktualność przesłania, abyśmy w obliczu 1050. rocznicy Chrztu Polski mogli spojrzeć na Jezusa i Mu zaufać. Prezentacja „Polska ukochana wita swego Pana”.
 1. Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy – za dopracowany ruch sceniczny i tańce oraz wzbogacenie widowiska mniej znanymi tekstami pastorałek.

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach – za wartkość akcji i poprawność dykcji występujących postaci. Prezentacja „Niesforna klasa”.
 1. Społeczne Gimnazjum w Świdnicy – za nastrojową muzykę i wprowadzenie elementów teatru cieni w jasełkowej prezentacji „Jeden zero dla nieba”.
 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdnicy – za pomysłowe rozwiązania scenograficzne w prezentacji jasełkowej.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy – za żywiołowe wyśpiewanie nowiny o Bożym Narodzeniu, niosącej ziarno pokoju, radości, miłości  i szczęścia.  Prezentacja jasełkowa i montaż słowno-muzyczny „Bóg się rodzi”.
 3. Gimnazjum w Lutomii Dolnej – za plastykę prezentacji i dostosowanie treści do wieku wykonawców.

 

III. Fundacje, świetlice środowiskowe dzieci i młodzieży, parafie, ośrodki kultury

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Ligocie Polskiej – za spektakl jasełkowy teatralno-pantomimiczny wyrażający głęboką symbolikę prawd wiary z zaskakującą narracją w formie ruchu i gestu.

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 1. Parafia pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy – za autorski scenariusz „Dzieckiem stał się dla nas”, poprawną dykcję grających i wprowadzenie elementów teatru grozy.
 2. Świetlica Wiejska w Burkatowie – za integracyjne pokoleniowo przedstawienie kolędnicze „Kolędziorze z królem Herodem” i prezentację tekstów mniej publikowanych.
 3. Świetlica środowiskowa „Muchomorki” w Mieroszowie – za dobrą grę aktorską w międzypokoleniowej obsadzie w jasełkowym przedstawieniu „Trza się nawracać”.
 4. Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy – za ciekawe rozwiązania scenograficzne w jasełkach „Dobry Pasterz”

 

IV. Grupa uczestników dorosłych

 

Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wys. 500 zł dla każdej z grup:

 1. Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej – za  humor, ruch sceniczny, kolędnicze przyśpiewki i rozbawienie publiczności swą profesjonalną grą. Prezentacja kolędnicza „Gdzie turoń chodzi”.

Wyróżnieni wyróżnieniami finansowymi w wysokości 200 zł dla każdej z grup:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – za przypomnienie tradycyjnych polskich zwyczajów bożonarodzeniowych i nastrojową prezentację świątecznych piosenek niosących nadzieję na lepsze jutro.

Nagrody indywidualne za grę aktorską w postaci kart upominkowych oraz nagród rzeczowych otrzymują:

 1. Stanisław Zarębiński z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy za rolę MIKOŁAJA
 2. Malwina Kulig ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę HERODA  .
 3. Adam Tabaka ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za WOKAL
 4. Daniel Suchojad ze Społecznego Gimnazjum w Świdnicy  za rolę LUCYFERA.
 5. Stanisław Madziara ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy   za rolę FRANCISZKANINIA.
 6. Maksymilian Gerus ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Świdnicy za rolę TURYSTY. Nagroda jurora Tadeusza Szarwaryna.
 7. Hubert Hołdys ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy za rolę KRÓLA Nagroda jurora ks. Romana Tomaszczuka.
 8. Marcel Borkowski ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy za rolę AKORDEONISTY. Nagroda jurora ks. Romana Tomaszczuka.
 9. Wiktoria Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy za rolę MARYJI
 10. Konrad Kluza z parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy za rolę BELZEBUBA
 11. Filip Kmera  ze Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie za rolę UŁANA.
 12. Nikola Aftyka ze Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie za rolę ANIOŁKA
 13. Izabela Zielińska ze Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie za rolę KUBY
 14. Grzegorz Gałecki z Fundacji UT UNUM SINT w Świdnicy za rolę KRZYSIA
 15. Lucyna Piątkowska z Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor za rolę GERDY.

 

Na finał ŚPZK jury wytypowało prezentację z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy z bożonarodzeniowym widowiskiem zatytułowanym  „Świąteczny czas”, prezentującym  pomysłowy scenariusz, bogactwo kostiumów, wartką akcję sceniczną i dobrą grę małych aktorów.

W tegorocznym ŚPZK odnotowujemy rekordową ilość zespołów i uczestników biorących udział w Przeglądzie: 35 zespołów i ponad 2000 uczestników.

Niesłabnące zainteresowanie ŚPZK świadczy o tym, jak bardzo świdniczanie cenią sobie przywiązanie do symboli wiary katolickiej  oraz dorobku kultury narodowej, starając się jednocześnie wzbogacać te wartości o elementy regionalne – świdnickie, jak np. w przedstawieniu Szkoły Podstawowej w Pszennie, Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie, świetlicy Wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

W prezentacjach przeważały jasełka przedstawiane przede wszystkim przez grupy przedszkolne. I tutaj narodzenie Bożej Dzieciny połączone było z dziecięcą radością, tańcem, zabawą wokół Żłóbka, przedstawieniem zwyczajnych przygotowań do świąt, a okraszone pięknymi tekstami piosenki świątecznej. Barwnym korowodom kolędniczych przebierańców podążających do Betlejem towarzyszyły zawsze postacie ucharakteryzowane na zwierzęta, ptaki, rośliny, a więc cała natura oraz bajkowi bohaterowie.

Z zaciekawieniem oglądnęliśmy przedstawienia w których występowali dorośli wraz z dziećmi (Świetliba Środowiskowa „Muchomorki” z Mieroszowa, Świetlica Wiejska w Burkatowie, Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy). Jest to cenne zjawisko pielęgnowania polskiej tradycji narodowej kolędowania i przekazywania tego dorobku kulturowego młodemu pokoleniu.

Tegoroczny ŚPZK zaowocował prezentacją zróżnicowanych scenariuszy, poszukującymi formami przekazu, a barwne stroje, nastrojowa muzyka i sceniczna zabawa uczestników Przeglądu były dopełnieniem artystycznych przeżyć  widowni.

Serdecznie dziękujemy sponsorom przeglądu: Zakładowi Konfekcji Skórzanej p. Piekielnik,, Firmie SONEL, Powiatowi Świdnickiemu, Urzędowi Miasta w Świdnicy i Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury

Jury docenia duży wkład świdniczan w przygotowanie przedstawień, a więc aktorów, opiekunów, rodziców i kierownictwa placówek oświatowych i kulturalnych. I choć niektóre   zespoły nie zostały nagrodzone lub wyróżnione, to jednak jury z wielką sympatią wyraża się o ich chęciach udziału w naszej tradycji  kolędniczej i wszystkim im życzy sukcesów w następnym roku, roku, daj Boże, XXV. ŚPZK.

Zespołom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

 

 

 

 

2016-11-17T14:55:49+01:0019 stycznia, 2016|Teatr|