Świdnica 16.10.2021

Protokół z posiedzenia Jury II FESTIWALOWEGO KONKURSU WIERSZA OBRAZKOWEGO

Jury w składzie:

  1. Barbara Elmanowska — poetka, pisarka
  2. Marta Ciućka — graficzka, plastyczka
  3. Mateusz Witkowski — krytyk literacki i muzyczny, wykładowca akademicki

Tegoroczna edycja konkursu na wiersz obrazkowy dowiodła, że zadanie, przed jakim stanęli uczestnicy, może zostać poddane różnorodnym interpretacjom. Dotyczy to zarówno formy, jak i treści nadesłanych propozycji. Znalazło się wśród nich miejsce zarówno dla fotomontażu, jak i grafik komputerowych czy odręcznych rysunków. Choć dominowały wiersze dotyczące tematów metafizyczno-filozoficznych (takich jak upływ czasu) i romantycznych, wielu uczestników postanowiło skupić się na świecie przyrody. Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac, jury postanowiło — obok dwóch nagród głównych — przyznać kilka równorzędnych wyróżnień.

NAGRODY główne po 300 zł  otrzymują :

Julia Chmielowska „Koń z moich marzeń” (kategoria do 15 lat)

Jakub Krzyśka „Chiromancja” (kategoria +16 lat)

Równorzędne WYRÓŻNIENIA po 150 zł otrzymują:

Zoja Poręcka „Pomysł” (kategoria do 15 lat)

Jagoda Statucka „Niezwykły duch” (kategoria do 15 lat)

Aneta Jasłowska „Wilk” (kategoria +16 lat)

Mirosław Puszczykowski „Klepsydra” (kategoria +16 lat)

Piotr Zemanek „Wahadło czasu”  (kategoria +16 lat)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną poinformowani o szczegółach droga mailową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z polskim orłem z lewej strony