FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

I Organizator : Świdnicki Ośrodek Kultury

II Cele Festiwalu :

-prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ,
-umożliwienie twórczej konfrontacji -wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi ORAZ doskonała zabawa

III Uczestnicy:

Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 – 6 lat

IV Termin Festiwalu : 25-26 maja 2015 – przesłuchania konkursowe – godz.10.00

28 maja 2015 – Finał – godz.10.00

Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka, Kultury, Rynek 43

V Zasady Uczestnictwa :

  1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola , szkoły ( Każda z w/w instytucji przygotowuje-max 3 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby)
  2. Uczestnicy mogą zgłaszać się również indywidualnie.
  3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.
  4. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przyniesienie, przesłanie karty zgłoszenia do dnia – 13 maja 2015 r. na adres :

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 – 100 Świdnica  lub h.szymanska@sok.com.pl

  1. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem.
  2. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach , które odbędą się 25 i 26 maja w sali teatralnej SOK,
  3. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie. Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska , tel.: 748515653, 0748521337

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!!!!!!!!!!!!